Ziemba Stanisław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ziemba Stanisław (1908-1972), redaktor Dziennika Zachodniego

Pracował w dziennikarstwie prawie czterdzieści lat. Zaczął w 1932 roku od katowickiej „Polonii”, działając równocześnie wśród polskiej ludności Śląska Opolskiego. We wrześniu 1939 roku był żołnierzem Robotniczej Brygady Obrony Warszawy, a po zakończeniu walk włączył się do pracy konspiracyjnej. Aresztowany w 1940 roku przy przejściu granicy na Węgry, zbiegł z więzienia niemieckiego, by znów wrócić do pracy w podziemiu. Organizował wówczas tajne kursy dziennikarskie w Krakowie, redagował pisma konspiracyjne, m.in. „Wiadomości” i „L'Information” (dla jeńców francuskich i belgijskich), działał w Zrzeszeniu Dziennikarzy Ziem Zachodnich. Uczestniczył potem w powstaniu warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej, pełniąc funkcje kierownika zespołu redakcyjnego Polskiej Agencji Telegraficznej. Po zwolnieniu był jednym z organizatorów prasy na Górnym Śląsku – redaktorem naczelnym ”Dziennika Zachodniego”. W 1947 roku wraz z Balickim organizował i tworzył „Sport i Wczasy”, był późniejszym redaktorem tego pisma. Był również członkiem i kierownikiem działu reporterskiego w „Trybunie Robotniczej”. W latach 1956 - 1963 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Panoramy Śląskiej”. W 1960 roku przeniósł się do Warszawy. Tu stanął na czele zespołu redakcyjnego „Tygodnika Polskiego” współpracując równocześnie z wieloma pismami stołecznymi. Później został jeszcze redaktorem „Rocznika Ziem Odzyskanych”. Był autorem licznych prac publicystycznych i książek, laureatem nagrody im. Bolesława Prus. Posiadał wysokie odznaczenia państwowe.

Bibliografia

S. Ziemba, Czasy przełomu. Wspomnienie dziennikarza z lat 1944 - 1946, Kraków 1975; B. Tuszyński, Biogramy Dziennikarzy, [w:] Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, Zeszyt IV, Warszawa 1974, s. 169 – 170; B. Snoch, Górnośląski leksykon biograficzny, Katowice 1997, s. 238 ; M. Zyzak, Stosunki Kościół – Państwo w diecezji katowickiej w latach 1945 – 1956 na podstawie „Dziennika Zachodniego”, Katowice 2003, mps pr. mgr, Biblioteka WTL.