Zganiacz Henryk

Z e-ncyklopedia

Zganiacz Henryk (1933-2017), proboszcz parafii Chrystusa Króla w Katowicach

Urodził się 21 marca 1933 w Pszowie w rodzinie urzędnika pocztowego Wilhelma i Franciszki, zajmującej się pracami domowymi. W 1951 roku uzyskał w Katowicach świadectwo maturalne. Następnie podjął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 2 grudnia 1956 przyjął święcenia kapłańskie w Katowicach. Posługę wikariusza pełnił w następujących parafiach: Piasek, Jedłowik-Turza, Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. W 1967 roku otrzymał dekret mianujący go rektorem kościoła pw. św. Anny w Tarnowskich Górach. Zwracał tu szczególną uwagę na kształtowanie liturgii. Głosił kazania dla młodzieży w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. W 1969 roku został adiutorem w parafii św. Jacka w Ochojcu, a w 1971 roku objął urząd proboszcza tejże parafii i rozpoczął tam budowę kościoła parafialnego.

16 czerwca 1973 otrzymał dekret mianujący go proboszczem parafii Chrystusa Króla w Katowicach. Urząd ten sprawował przez 25 lat. Przebudował prezbiterium katedry dostosowując je do wymogów liturgicznych Soboru Watykańskiego II; wyposażył kaplice boczne. W 1992 roku władze duchowne mianowały go Kanonikiem Gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katowickiej. W 1994 roku otrzymał godność prałata. Ks. Zganiacz w 1998 roku przeszedł na emeryturę. Był duszpasterzem środowisk twórczych w archidiecezji katowickiej, kapelanem więźniów politycznych i organizacji niepodległościowych, asystentem kościelnym Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w archidiecezji katowickiej.

Zmarł 23 listopada 2017 w Katowicach. Pogrzeb odbył się 27 listopada 2017 w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. Koncelebrę pogrzebową odprawił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wraz z abpem Damianem Zimoniem, bpem Markiem Szkudło, bpem Januszem Zimniakiem, kapłanami zamieszkującymi Dom Księży Emerytów oraz innymi kapłanami archidiecezji katowickiej.

Ks. Henryk Zganiacz spoczął na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Bibliografia

H. Jeziorski, Tarnogórski kościół św. Anny, Tarnowskie Góry 2009, s. 83-84; [1]; [2].