Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach

Z e-ncyklopedia

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej powstał Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1. W skład szkoły wchodzi: Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Katolicka Szkoła Podstawowa (przed reformą systemu oświaty z 2017 roku było to I Katolickie Gimnazjum). Ze statutu szkoły (artykuł 3) wynika, że szkoła ma charakter wyznaniowy, w której nauczanie i wychowanie opiera się na personalistycznej koncepcji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki. Szkoła przyjmuje i opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swą działalność w 1991 roku. Po 6 latach funkcjonowania szkoły, nadano jej imię bł. ks. Emila Szramka. Zespół Szkół rozszerzył swą działalność, otwierając w 1999 roku Gimnazjum Katolickie, które - jak wspomniano wcześniej - po reformie systemu oświaty jest Katolicką Szkołą Podstawową. Szkoła mieści się przy ulicy Kobylińskiego 4 w Katowicach.

Stan szkoły przed reformą: liceum liczyło 3 oddziały, po jednej klasie z każdego poziomu, a gimnazjum 6 oddziałów po dwie klasy z każdego poziomu. Po reformie: w liceum są obecnie 4 klasy pierwsze, 2 drugie, 1 trzecia, a w szkole podstawowej 3 klasy - 5, 7, 8. W zamyśle szkoły jest, aby tworzyć małe klasy, gdyż umożliwia to lepszy kontakt z uczniem. Maksymalna ilość uczniów w jednej klasie może wynosić 16 osób. Obecnie w szkole kształci się 118 uczniów. Grono pedagogiczne liczy 29 osób, a personelu administracyjnego jest 7 osób. Pierwszym dyrektorem była Barbara Salomon. Po przejściu na emeryturę została wychowawcą szkoły. Obecnie dyrektorem jest Andrzej Kita. Ponadto, szkoła współpracuje od 1992 roku z College St. Louis z Liege w Belgii, a od 1997 roku z Gimnazjum Marienschule z Krefeld. Placówka przywiązuje dużą wagę do budowania i tworzenia wspólnoty. Dlatego organizuje wiele przedsięwzięć takich jak: wspólne wyjścia do teatru, kina, filharmonii oraz innych miejsc. Organizowane są również wyjazdy na rekolekcje, spotkania, pielgrzymki, a także wyjazdy wakacyjne.

Bibliografia

Szostok E., Patronem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach ks. Emil Szramek – Dlaczego patronem jest ksiądz Emil Szramek?, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Katowice 1998.