Zbaniuszek Faustyn

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbaniuszek Faustyn (1899-1971), proboszcz w Strzelcach Opolskich

Urodził się 14 grudnia 1899 w Krzyżowicach w rodzinie Jerzego i Franciszki z d. Skrobol. Był rodzonym bratem ks. Franciszka Zbaniuszka. Ukończył szkołę podstawową w Krzyżowicach. Do gimnazjum uczęszczał w Koźlu i Rybniku. W 1920 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 września 1924 w Krakowie.

Pracował w diecezji krakowskiej jako wikary w Babicach (1925-1927), jako prefekt szkół w Brzeszczach (1927-1931), następnie w latach 1931-1939 jako prefekt szkół w Białej Krakowskiej. Podczas wojny był rezydentem w Lipniku koło Białej (1939-1940), potem administratorem parafii w Kozach pod Białą (do 1945 roku). Po wojnie wrócił do Białej na jeden rok (do 1946 roku). 15 sierpnia 1946 został proboszczem w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Władze kościelne mianowały go kanonikiem i wicedziekanem dekanatu strzeleckiego. Zmarł 6 października 1971. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

J. Grzegorzek, Z kart historii wsi i parafii Krzyżowice. Zapiski z okazji 700-lecia, Krzyżowice 2006, s. 148; S. Baldy, Śp. ks. kanonik Faustyn Zbaniuszek dziekan dekanatu strzeleckiego, "Wiadomości Urzędowe Diecezji opolskiej", R. 27 (1972), nr 1, s. 31-32; [1]