Zajusz Wiktor

Z e-ncyklopedia

Zajusz Ignacy Wiktor (1954-), proboszcz w Krasowach

Urodził się 22 grudnia 1954 w Strzybnicy koło Tarnowskich Gór. Uczęszczał do Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, gdzie również zdał egzamin maturalny. Formację do kapłaństwa odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, którą zakończył uzyskaniem tytułu magistra teologii oraz przyjęciem święceń kapłańskich 16 kwietnia 1981. Na pierwszą placówkę duszpasterską skierowany został do parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, gdzie posługiwał w latach 1981 - 1984. W roku 1984 otrzymał dekret wikariuszowski do parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie funkcję tę pełnił do 1987 roku. Następnie został posłany do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju, gdzie pełnił funkcję wikariusza w latach 1987 - 1990. Tam również był zaangażowany w posługę wśród strajkujących górników (1988), odprawiając Msze święte, służąc sakramentem pokuty oraz dostarczając ulotki antykomunistyczne. W latach 1990 - 1998 podejmował pracę duszpasterską w parafiach: Bożego Narodzenia w Halembie oraz św. Jana Nepomucena Łagiewnikach.

W 1998 roku został mianowany proboszczem parafii św. Józefa w Krasowach. W pracy duszpasterskiej wyróżniał się jako dobry gospodarz i organizator, przeprowadzając szereg remontów oraz podejmując działalność charytatywną. W parafii rozpowszechnił również kult Matki Bożej Fatimskiej oraz błogosławionych męczenników z Peru, ojców: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. W 2003 roku został mianowany wicedziekanem dekanatu mysłowickiego. Zafascynowany postaciami błogosławionych męczenników, na krótko przed kapłańską emeryturą (2017) podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, celem pełnienia posługi misyjnej w Peru. 30 czerwca 2017 otrzymał od abpa Wiktora Skworca posłanie i krzyż misyjny. Wtedy też pożegnał się z parafianami, którym służył 19 lat. Po półrocznej posłudze misyjnej w Peru, z powodu kłopotów zdrowotnych, powrócił do diecezji. Na mocy nowego dekretu został posłany jako spowiednik do parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Obecnie mieszka i posługuje jako emeryt w rodzinnej Strzybnicy (obecnie diecezja gliwicka).

Ks. Wiktor Zajusz od wielu lat związany jest również z Pszczyńską Akademią Sztuk Walki. Tam też zdobył 7 dan - stopień mistrzowski oraz uprawnienia instruktora kung-fu. W lutym 2020 roku uhonorowany został krzyżem Wolności i Solidarności, odznaczeniem nadawanym przez Prezydenta RP na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz suwerenności Polski i obrony praw człowieka w PRL.

Bibliografia

Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, cz. 2, Katowice 2015; Gość Katowicki, nr 27/699, str. VIII, 3 lipca 2005; [1] (odczyt: 21.05.2020); [2] (odczyt: 21.05.2020); [3] (odczyt: 21.05.2020).