Z Piekarskich Wież - pismo w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich

Z e-ncyklopedia

Pismo powstało w 1995 roku z inicjatywy proboszcza ks. Władysława Studenta. Było to nawiązanie do przedwojennych Wiadomości Parafialnych.

Pismo jest miesięcznikiem, średnio - 20 stronicowym, drukowane w formacie: 21 cm x 27,7 cm (obcięte A4), w nakładzie 1000 egzemplarzy. Egzemplarze archiwalne zamieszczane są w internecie. Rozprowadzane jest przed kościołem, w centrum pielgrzymkowym i kiosku parafialnym.

Jest to pismo sanktuaryjno-parafialne. Jego treść związana jest głównie z Piekarami - jako miejscem pielgrzymkowym, porusza problemy historyczne parafii, nawiązuje tematycznie do wydarzeń aktualnych, ilustrowane jest fotografiami. Pojawiają się również treści natury moralnej oraz światopoglądowej, jak również wywiady z różnymi osobami. Autorami są głównie członkowie redakcji oraz zapraszani goście. W skład redakcji wchodzi aktualnie 7 osób: kapłan, wicedyrektor szkoły, nauczyciel, doktorantka teologii, fotograf, uczeń gimnazjum.

Redaktorzy w porządku chronologicznym

Bibliografia

J. Szulc, Z Piekarskich Wież. Monografia bibliograficzna miesięcznika sanktuaryjno-parafialnego, [w:] Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, nr 1-2 (26-27), s. 88-107. Informacja uzyskane od ks. Marka Leszczyny.