Wyciślik Paweł

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyciślik Paweł (1908-1988), proboszcz w Żyglinie

PawelWycislik11.jpg

Urodził się 27 czerwca 1908 w Świętochłowicach w rodzinie Kaspra i Marii z d. Dolibóg. Do szkoły ludowej uczęszczał w Świętochłowicach. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie, gdzie w 1930 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1935 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa sufragana T. Bromboszcza.

Jako wikary duszpasterzował w parafiach: św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, św. Jerzego w Rydułtowach i św. Józefa w Józefowcu. W 1942 roku, po uwięzieniu ks. prob. Franciszka Górki, został mianowany substytutem w parafii św. Mikołaja w Bujakowie. Rok później przeniesiono go w charakterze wikarego do parafii św. Marii Magdaleny w Tychach i powierzono opiekę nad kościołem filialnym w Paprocanach (kuratus od 1 stycznia 1946). Po zakończeniu II wojny światowej otrzymał ponadto nominację na kapelana hufca harcerzy w Tychach. W maju 1946 roku została utworzona samodzielna stacja duszpasterska: kuracja Cielmice (kościół pw. św. Jana Chrzciciela) - Paprocany (kościół pw. NSPJ), a ks. Wyciślik został mianowany pierwszym kuratusem tej placówki.

W 1948 roku otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej i używania tytułu proboszcza. W 1948 roku był krótko administratorem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Wiśle Wielkiej. W latach 1948-1949 pracował jako administrator w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Następnie jako wikary duszpasterzował w parafiach: św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, św. Michała Archanioła w Suchej Górze i św. Jakuba w Lubszy Śląskiej. W listopadzie 1957 roku został mianowany administratorem w parafii Narodzenia NMP w Żyglinie. W 1977 roku przeszedł na emeryturę. Początkowo mieszkał w Żyglinie, a potem u oo. bonifratrów w Cieszynie. Zmarł 12 sierpnia 1988 w Cieszynie. Został pochowany w Żyglinie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Wyciślika; Schematyzm (1947-1986); J. Wycisło, F. Resiak, Budowa nowych kościołów i erygowanie parafii, [w:] Tychy. Monografia miasta 1945-1993, red. M. Szczepański, Tychy 1996.