Wuwer Tomasz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wuwer Tomasz (1969-2000), katecheta

WuwerTomasz.jpg

Urodził się 2 lutego 1969 w Wodzisławiu Śląskim, w górniczej rodzinie Maksymiliana i Róży z d. Matuszczyk, jako drugie z trojga dzieci. Jego starszy brat Arkadiusz także obrał drogę kapłaństwa. W latach 1984-1988 uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Jako uczeń Liceum zdobył m.in. wyróżnienie specjalne w eliminacjach wojewódzkich Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych (1987/88), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Śląska Paproć (1987/88), I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku (1986/87) oraz wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej (1986/87), pełnił też funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Uczniowskiej. Wszystkie wakacje licealisty, potem kleryka i kapłana wypełniane były szczelnie między rekolekcjami oazowymi i udziałem w pielgrzymkach.

Po egzaminie maturalnym rozpoczął w 1988 roku studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. 10 czerwca 1992 obronił pracę magisterską pt. Jednocząca rola Kościoła w świecie w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, napisaną na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. dra Michała Kaszowskiego. W latach 1992-1995, z polecenia biskupa katowickiego, studiował w Szwajcarii: najpierw w Instytucie Teologicznym w Lugano (przekształconym 20 listopada 1993 w Wydział Teologiczny – Facultas Theologica Luganensis), potem, w roku akademickim 1994/95, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. W latach 1992-1994 formację do kapłaństwa pobierał w Seminarium Diecezjalnym św. Karola Boromeusza w Lugano, a w latach 1994-1995 w Seminarium Diecezji Sion w Givisiez. Na Wydziale Teologicznym w Lugano uzyskał najpierw stopień “baccellierato” z teologii (18 października 1994), a następnie, na podstawie pracy pt. Lo statuto del popolo di Israele nelle lettere di Paolo. L’analisi di alcuni concetti chiave, napisanej pod kierownictwem ks. prof. dra. Azzolino Chiappini, licencjat z teologii biblijnej (27 czerwca 1996). Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1995 z rąk abpa Damiana Zimonia, w kościele w Turzy Śląskiej.

Po święceniach kapłańskich pełnił zastępstwa wakacyjne w rodzinnej Turzy Śląskiej (15-29 lipca 1995) oraz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Palowicach (29 lipca - 15 sierpnia 1995). Następnie powrócił na rok do Szwajcarii, by dokończyć studia licencjackie. W tym czasie pełnił w Lugano m.in. funkcję wikariusza w parafii katedralnej św. Wawrzyńca, spowiednika w kościele św. Antoniego oraz katechety. Po ostatecznym powrocie do diecezji (30 czerwca 1996) został skierowany do pracy duszpasterskiej. Pracował najpierw jako wikariusz w bazylice Narodzenia NMP w Pszowie (29 sierpnia 1996 – 27 sierpnia 1998), a następnie w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach (28 sierpnia 1998 – 31 lipca 2000). Równocześnie z duszpasterstwem był katechetą: od 1 września 1996 w Zespole Szkół Zawodowych w Pszowie i od 28 sierpnia 1998 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach oraz w Warszowicach. Od 23 listopada 1998 prowadził w Kolegium Teologicznym w Katowicach wykłady z Nowego Testamentu.

Dekretem abpa Damiana Zimonia z 29 maja 2000 został skierowany na studia specjalistyczne z biblistyki w Instytucie Biblijnym w Rzymie, które miał rozpocząć od roku akademickiego 2000/2001, i 14 marca 2000 otrzymał w tym celu przyznane przez Prymasa Polski stypendium. Dzięki stypendium ufundowanemu przez bpa Stefana Cichego w celu przygotowania językowego wyjechał 28 sierpnia 2000 na kurs języka niemieckiego do Paderborn w Niemczech. Tam, 15 września 2000, tj. w dzień odebrania dyplomu kończącego kurs nagle zachorował. Na skutek pęknięcia tętniaka rozwarstwiającego aorty piersiowej był hospitalizowany w szpitalu w Paderborn, a następnie w klinice uniwersyteckiej w Marburgu. Tam, pomimo 6 trudnych i ratujących życie operacji, zmarł 31 października 2000. Pogrzeb ks. Tomasza odbył się 6 listopada 2000 w rodzinnej Turzy Śląskiej, gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu.

Uchwałą Rady Gminy Pawłowice z 28 października 2005 podjętą na wniosek uczniów i rodziców został wybrany i 31 marca 2006 ogłoszony patronem Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, w której w latach 1998-2000 był katechetą. Pośmiertnie ukazały się niektóre jego rozważania i wiersze (m.in.: Zielony notesik, Meteora - klasztory podniebne, w: Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2002, red. M. Jakimowicz, J. Krakowski, Katowice 2001).

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Tomasza Wuwera; Schematyzm 1993, s. 551, 773; Schematyzm 1995; GN 2000, z 19 XI, s. 18; T. Jaklewicz, Ks. Tomasz Wuwer. Kazanie na pogrzebie Tomka (6 XI 2000 Turza Śl.), Gazeta w Katowicach - „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 270, s. 15; J. Szymik, Homilia pogrzebowa wygłoszona na Mszy świętej pogrzebowej ks. Tomasza Wuwra, WA 69 (2001), nr 5, s. 299-302; W. Hudek, Ks. Tomasz Wuwer. Wspomnienie (1969–2000), „Gazeta w Katowicach” - „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 299, s. 10; T. Jaklewicz, Święto nieznanego świętego, GN 2004, s. 3-6; M. Czarnuch, Przewrócił moje życie do góry nogami, GN 2004, z 21 XI, s. 25; (jd), Arystokrata ducha, GN 2005, nr 47, (dodatek katowicki), s. XI; B. Dawid, Ks. Tomasz Wuwer patronem szkoły w Pawłowicach, „U nas. Gmina Gorzyce”2005, nr 11, s. 3; K. Glencowa, P. Skowronek, Jakiegoż to gościa mieliśmy..., „Zeszyty Pszowskie. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Towarzystwa Przyjaciół Pszowa” 2005, nr 20, s. 14-17; A. Foks, Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach. Szkoła i jej patron, Pawłowice 2006; A. Klich, Ksiądz Tomek od słuchania, „Gazeta Wyborcza” 2006, z 31 III, s. 10; M. Górna, Gimnazjum w Pawłowicach nosi imię ks. Tomka Wuwera, „Gazeta Wyborcza” 2006, z 1-2, s. 6; J. Dudała , Miał wizję nieba. Katecheta patronem szkoły, GN 2006, nr 15, (dodatek katowicki), s. 12-13.