Wrona Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Wrona Wilhelm (1914-1999), proboszcz w Dębie i w Niedobczycach

Wrona Wilhelm.jpg

Urodził się 24 października 1914 w Mysłowicach w rodzinie Józefa i Franciszki z d. Sorek. Edukację stopnia podstawowego i średniego zdobywał w Mysłowicach kolejno w szkole niemieckiej, następnie dwa lata w nowo powstałej polskiej i kolejne dwa lata w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim, od 1928 roku w Państwowym Gimnazjum Męskim im. T. Kościuszki ukończone egzaminem maturalnym w 1935 roku. W 1935 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po studiach teologicznych, ze względu na wybuch II wojny światowej, święcenia kapłańskie przyjął w trybie nadzwyczajnym 21 listopada 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach, z rąk bpa S. Adamskiego.

Pierwszą placówką kapłana była Rybna k. Tarnowskich Gór, następnie parafia św. Antoniego w Rybniku, gdzie pełnił swe obowiązki duszpasterskie. Otrzymał powołanie do niemieckiego wojska. Trafił do koszar we Wrocławiu. Stamtąd został skierowany do Gustów k. Szweim, skąd wyjechał z jednostką sanitarną do Francji. Potem przebywał na froncie wschodnim. Na krótko wrócił do kraju, do Lublińca, aby w 1943 roku wyruszyć do Grecji. W 1944 roku brał udział w kampanii wojennej w Jugosławii, Albanii, Rumunii i Austrii. W Austrii został wzięty do niewoli amerykańskiej, w której przebywał 14 miesięcy. W sierpniu 1946 roku powrócił do Polski. Już 23 sierpnia 1946 został posłany do parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich. Następnie pełnił posługę wikariusza w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. W 1949 roku dekretem bpa został przeniesiony do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W 1953 roku przeszedł na placówkę do Szopienic, a dwa lata później do parafii w Bykowinie.

Stamtąd dekretem w 1956 roku został przeniesiony do Dębu. Podczas jego duszpasterzowania w Dębie odremontowano probostwo, cmentarz, wybudowano sale do nauki religii, zakupiono nowe dzwony (poprzednie zarekwirowano podczas wojny), szczególną opieką otoczono osoby starsze i ubogie. Przystosowano wnętrze kościoła do wymagań posoborowych. Wprowadzono sobotnią mszę św. wieczorną. Te plany przerwał dekret przenoszący go do parafii w Niedobczycach w 1970 roku. Pomagał w duszpasterstwie przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Chorzowie w latach 1980-1999. Zmarł 18 kwietnia 1999 w szpitalu w Chorzowie. 21 kwietnia 1999 spoczął na cmentarzu w Chorzowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Wrony; Schematyzm (1947-1995); J. Krętosz, Nekrolog, WA 1999, nr 11, s. 542-544; GN 1999, nr 18, s. 18; Grajewski, Wygnanie, s. 221; G. Gruszka, Dzieje duszpasterstwa parafii świętych Jana i Pawła w Katowicach-Dębie w l. 1945-1989, Katowice 2003, mps w Bibliotece WTL, s. 88; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 143; Wojskowa służba, s. 131; Woźnica, Te Deum, s. 90.