Wróblitius Jan

Z e-ncyklopedia

Wróblitius Jan (Wróblicki) (1670-1726), proboszcz w Kochłowicach

Urodził się w Biskupicach w 1670 roku. Na urzędzie proboszcza parafii w Kochłowicach pozostawał w latach 1709-1726. W kościele wymienił organy na nowe w 1717 roku, stare sprzedając o. Mierzwie OFM – gwardianowi. Od 1717 roku sprawował opiekę także nad parafią w Bielszowicach, ponieważ proboszcz bielszowicki - wg źródeł historycznych - podobnie jak jego dwaj poprzednicy, prowadził życie gorszące. Wybudował także nową plebanię 75 kroków od kościoła, która nie była wielka, ale „komfortowa”. Został pochowany pośrodku kościoła 16 lipca 1726.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM