Wolnik Franciszek

Z e-ncyklopedia

Wolnik Franciszek OFM (1932-2017), imię zakonne January

Urodził się 8 lipca 1932 w Niewiadomiu-Buzowicach, w rodzinie Augustyna, górnika i Anny z domu Ceglarski. W tym czasie ojciec był bezrobotny, a następnie został zatrudniony w Hucie Silesia w Paruszowcu. Franciszek miał dwie starsze siostry Marię i Teresę oraz młodszą Dorotę. 8 kwietnia 1940 rozpoczął naukę w niemieckiej szkole podstawowej w Niewiadomiu, którą przerwał wiosną 1945 roku. Nauka w polskiej szkole rozpoczęła się 25 kwietnia 1945.

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym, początkowo w Kolegium Franciszkanów w Nysie, następnie w Kolegium Franciszkanów w Rybniku. Nowicjat rozpoczął 15 marca 1951 w Kobylinie, gdzie otrzymał imię zakonne January. Pierwsze śluby zakonne złożył 18 marca 1952 w Kobylinie. Maturę zdał w czerwcu 1952 roku w Kolegium Franciszkanów w Jarocinie. W tym samym roku podjął studia teologiczne, do 1954 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Opolu – Studium Filozoficzne oraz do 1958 roku w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach – Studium Teologiczne. Śluby wieczyste złożył 5 stycznia 1956. Święcenia kapłańskie przyjął w niedzielę 9 lutego 1958 w Panewnikach z rąk bpa Herberta Bednorza. Mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele parafialnym we wtorek 11 lutego 1958.

Po święceniach, do 1959 roku, pozostał w klasztorze w Panewnikach jako wikariusz parafialny. Kolejną jego placówką był klasztor w Rybniku, gdzie był wikariuszem w parafii świętego Józefa Robotnika w latach 1959-1962. Następnie do 1968 roku przebywał w klasztorze w Zabrzu jako wikariusz w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz pełnił funkcję zastępcy przełożonego i rekolekcjonisty. Stamtąd przeszedł do klasztoru w Helu (1968-1970), gdzie w kościele pw. Bożego Ciała był wikariuszem parafialnym oraz członkiem zarządu klasztoru w Wejherowie, do którego następnie się przeniósł i w latach 1970-1971 pełnił funkcję zastępcy przełożonego. Lata 70. XX wieku to klasztory w Pakości-Kalwarii (1971-1975), gdzie był rektorem kościoła pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej, zastępcą przełożonego i członkiem zarządu klasztoru oraz Pakości-Mieście (1975-1977), gdzie pełnił obowiązki proboszcza w kościele świętego Bonawentury i był członkiem zarządu klasztoru. W 1977 roku znalazł się ponownie w Rybniku jako wikariusz parafialny, członek zarządu klasztoru (1977-1980) i zastępca przełożonego (1982-1983). W roku 1983 został przeniesiony do klasztoru w Wieluniu jako rekolekcjonista. W klasztorze tym następnie pełnił różne funkcje. W latach 1986-1989 był ekonomem domu, opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrantów) i lokalnym moderatorem powołań, a następnie, przez ponad 10 lat, asystentem lokalnej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Gdy w 1995 roku do Wielunia przybyli bracia junioryści, ojciec January został wybrany ich ojcem duchownym i pełnił tę posługę do 2001 roku. Zastępcą przełożonego klasztoru był w latach 1983-1989, 1990-1995 i 2001-2007, a od roku 2010 należał do zarządu klasztoru jako dyskret. W latach 1992-1993 jako administrator parafii świętych Piotra i Pawła w Krzyworzece w powiecie wieluńskim zastępował tamtejszego chorego księdza proboszcza. Prowadził też od 1983 roku kronikę klasztoru, w 2013 roku został klasztornym bibliotekarzem. Przez wiele lat pełnił też posługę kapelana w szpitalu w Wieluniu.

W 2017 roku, po kolejnym pobycie w szpitalu, 15 marca 2017 przeniesiono ojca Januarego do klasztoru prowincjalnego w Panewnikach. Choroba jednak postępowała. Kolejny pobyt w szpitalu w Katowicach-Ligocie, a następnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zakończył się śmiercią 25 czerwca 2017. Pogrzeb ojca Januarego odbył się w środę 28 czerwca 2017 w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach. Spoczął w kwaterze ojców franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1]