Wojtek Wiktor

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojtek Wiktor (1893-1975), proboszcz w Chełmie Śląskim

WojtekWiktor1.jpg

Urodził 18 grudnia 1893 w Starych Gliwicach (Łabędy) w rodzinie rolniczej. Był najstarszym z czworga dzieci Klemensa (pochodzącego z Żernicy) i Katarzyny z d. Mazur (rodem z Krzyżowic) - oboje rodzice spoczęli na cmentarzu w Chełmie. Po ukończeniu szkoły ludowej podjął naukę w gimnazjum w Gliwicach. Od 1914 roku studiował teologię we Wrocławiu. Studia w 1915 roku przerwała wojna. W 1915 roku powołano go do 156. pułku piechoty w Bytomiu. Brał udział w bitwach na frontach we Francji, Belgii oraz Litwie i Łotwie. Opłacił to trwałym kalectwem (niedowład ręki). Przez miesiąc przebywał w szpitalu w Belgii, a po powrocie na front został ciężko ranny pod Dinaburgiem (14 października 1915). Leczono go w szpitalu w Tylży i Tczewie, przeszedł leczenie ambulatoryjne we Wrocławiu. Po wyjściu z wojska kontynuował studia teologiczne, święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1919. Pracował duszpastersko w Szczecinie (1920), Kamieniu Pomorskim (1921-1922). Po plebiscycie przeniósł się na teren Polskiego Śląska. Pracował na placówkach w Żorach (1923), Mysłowicach (1923-1927), Bielszowicach (1927-1929) i Załężu (1929-1931). Od 1924 roku był kapelanem rezerwy WP.

Po dwunastu latach kapłaństwa został skierowany do Chełmu Wielkiego (od 31 sierpnia 1931). Kontynuował tradycje chełmskiego duszpasterstwa zwłaszcza w zakresie śpiewu i muzyki kościelnej. Odnowił działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, organizując dla jego członków rekolekcje zamknięte. Powołał do życia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Organizował pielgrzymki do Częstochowy. Z jego inicjatywy powstał Katolicki Dom Ludowy, poświęcony 22 września 1935. W latach 1933-1937 pełnił funkcję wizytatora nauki religii w szkołach powszechnych dekanatu mysłowickiego. Pełnił także funkcję dziekana dekanatu mysłowickiego od 1957 roku aż do przejścia na emeryturę. 15 listopada 1968 opuścił Chełm, udając się do swej siostry do Mikołowa. Zmarł 16 września 1975 w Mikołowie i tam spoczął na miejscowym cmentarzu. W kościele parafialnym w Chełmie przy wejściu do kościoła została umieszczona tablica pamiątkowa ku jego pamięci.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wiktora Wojtka; AP par. Chełm Śl.; Schematyzm 1923; Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszora, Chełm Śląski 2004, s. 11 i nn.; K. Sajdok, Wojtek Wiktor (hasło), [w:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 319; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 133; WD 1927, nr 11, s. 74; 1929, nr 3, s. 31; 1931, nr 8-9, s. 100; Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej, s. 54; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 300.