Wodarz Jan

Z e-ncyklopedia

Wodarz Jan (1881-1961), proboszcz w Krasowach

Wodarz Jan.jpg

Urodził się 3 marca 1881 w Falkowicach w powiecie opolskim w rodzinie Wincentego i Katarzyny z d. Czech. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Nysie, gdzie w 1902 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1906 we Wrocławiu.

Był wikariuszem w parafiach: św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie, Wszystkich Świętych w Bieńkowicach i św. Szczepana w Bogucicach. W 1912 roku zdał egzamin proboszczowski. 9 października 1918 został mianowany lokalistą w Kosztowach, gdzie rozpoczął duszpasterzowanie w tymczasowym kościele zaadaptowanym z byłej restauracji. Wkrótce ks. Jan Wodarz podjął decyzję o budowie nowego kościoła i usytuowania go w Krasowach. Budowę rozpoczęto w maju 1919 roku, natomiast w październiku tegoż roku kościół pw. św. Józefa został poświęcony przez dziekana tyskiego ks. Jana Kapicę. Przy kościele tym w listopadzie 1919 roku powstała kuracja, obejmująca miejscowości Kosztowy, Krasowy i Wesoła. 1 sierpnia 1925 Administrator Apostolski Polskiego Śląska ks. A. Hlond erygował w Krasowach parafię, a ks. Jana Wodarza mianował jej pierwszym proboszczem.

W dekanacie mysłowickim ks. Wodarz pełnił funkcję wicedziekana oraz wizytatora nauki religii dla szkół powszechnych w Imielinie i Janowie-Giszowcu. Był także jednym z pierwszych duszpasterzy powstałego w 1905 roku Katolickiego Związku Głuchoniemych pw. św. Józefa w Katowicach, a w Królewskiej Hucie pw. św. Antoniego. W 1943 roku został mianowany dziekanem dekanatu mysłowickiego, pełnił tę funkcję do 3 kwietnia 1957, kiedy to został zwolniony z obowiązków dziekana przy jednoczesnym mianowaniu dziekanem honorowym. Z okazji 30-lecia duszpasterzowania w Krasowach został 27 października 1948 mianowany radcą duchownym. W uznaniu zasług odznaczony Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Zmarł 19 listopada 1961 w Krasowach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Wodarza; RAA 1923, nr 2 z 20 IV, s. 5; 1925, nr 28 z 1 VIII, s. 156; WD 1926, nr 14, s. 90; 1930, nr 2, s. 48; 1961, nr 11-12, s. 232; Nekrolog, WD 1962, nr 2, s. 32-34; Bieruń, Monografia, s. 250; Myszor, Historia diecezji, s. 205; Nalepa, Zmarli kapłani, t. 1, s. 81-83; M. Zielniok, Wodarz Jan (hasło), [w:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 315-316; W. Musialik, W kręgu polityki i władzy, s. 37.