Woźnica Benedykt

Z e-ncyklopedia

Woźnica Benedykt (1935-2016)

Woznica Benedykt.jpg

Urodził się 9 sierpnia 1935 w Radlinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Po maturze, wstąpił w 1953 roku do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1958 w panewnickiej parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przez posługę bpa Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował kolejno w parafiach: Chrystusa Króla w Hołdunowie (1958-1962), Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie (1962-1964), Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie (1964-1965) oraz od 1966 roku Przemienienia Pańskiego w Katowicach. W tym czasie jednocześnie prowadził - jako współpracownik ks. Stanisława Sierli - Duszpasterstwo Akademickie.

W 1972 roku na KUL obronił pracę magisterską nt. Praktyki religijne w diecezji katowickiej - studium socjograficzne, a w 1976 roku - doktorską nt. Praktyki religijne jako przejaw żywotności religijnej. Obie prace napisał pod kierunkiem ks. prof. Władysława Piwowarskiego. Prowadził wykłady w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, współpracował z "Gościem Niedzielnym". Od 1972 roku był członkiem Komisji Głównej i Sekretarzem I Synodu Diecezji Katowickiej, a także Kierownikiem Sekretariatu - organu wykonawczego Komisji Głównej. Przewodniczył Komisji Redakcyjnej, która wydała uchwały I Synodu w formie książki pt. Wiara, modlitwa i życie w kościele katowickim. W latach 1972-1979 pełnił funkcję kierownika katowickiego oddziału Studium Pastoralnego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W okresie 1975-1983 pozostawał na stanowisku kierownika Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W 1980 roku biskup katowicki mianował go przedstawicielem kurii diecezjalnej do kontaktów z nowymi związkami zawodowymi, a od 17 marca 1982 włączył go w skład utworzonego przez siebie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.

W 1983 roku objął kierownictwo Księgarni św. Jacka i "Ars Catolica" w Katowicach, którą pełnił do 1990 roku. Zainicjował wydawanie kalendarza Z tej ziemi. Ks. Woźnica brał też udział w początkowej fazie przygotowywania Słownika biograficznego katolickiego duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, który został wydany przez Księgarnię św. Jacka w 1996 roku. W latach 1978-1990 był kapelanem w domu zakonnym Sióstr Szkolnych de Notre Dame (1978-1990). Uhonorowany prałaturą, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Katowicach. 22 maja 1990 ciężko zachorował. Zmarł 28 listopada 2016. Koncelebra pogrzebowa, której przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc odbyła się 3 grudnia 2016 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Homilię wygłosił ks. inf. Rudolf Brom. Ks. Benedykt Woźnica spoczął na cmentarzu w Katowicach przy ul. Francuskiej.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM