Woźniak Stanisław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Woźniak Stanisław (1921-1972), proboszcz w Piaśnikach i Chorzowie Starym

Urodził się 20 stycznia 1921 w Wojkowicach Komornych w pow. będzińskim w rodzinie Antoniego i Berty z d. Gustaw. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Od 1934 roku uczył się w Państwowym Gimnazjum w Piekarach Śląskich. W 1938 roku ukończył naukę w zakresie programu dla gimnazjum ogólnokształcącego i na podstawie odpowiedniego świadectwa został przyjęty do I klasy liceum humanistycznego. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu dalszą edukację. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował w kamieniołomach Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” w Wojkowicach Komornych. Po zakończeniu II wojny światowej kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Tarnowskich Górach.

Egzamin dojrzałości zdał w lipcu 1945 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Antoniego w Chorzowie, św. Andrzeja Boboli w Wirku i św. Antoniego w Rybniku. Od stycznia 1957 roku pełnił funkcję katechety w Liceum Ogólnokształcącym Męskim i Żeńskim, Szkole Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego oraz w Liceum Pedagogicznym w Rybniku. W marcu 1962 roku został mianowany administratorem w parafii NSPJ w Piaśnikach. W kwietniu 1966 roku otrzymał ponadto nominację na wicedziekana dekanatu świętochłowickiego. W maju 1968 roku bp H. Bednorz mianował go administratorem w parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Zmarł 13 lutego 1972 w Chorzowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Woźniaka; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 181; Ł. Marek, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956-1970, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 109.