Winkler Piotr

Z e-ncyklopedia

Winkler Piotr (1964-), proboszcz w Turzy i Jejkowicach

Winkler Piotr.jpg

Urodził się 7 stycznia 1964 w Wodzisławiu Śląskim. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989. Rok wcześniej święcenia kapłańskie przyjął jego starszy brat - Krzysztof Winkler (+2023). Ks. Piotr posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: św. Stanisława w Suszcu, Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (1989-1994), Chrystusa Króla w Hołdunowie (1994-1998), Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (2002-2006). 30 lipca 2006 został proboszczem w Turzy Śląskiej. 1 sierpnia 2010 objął probostwo w Jejkowicach. Jest autorem pozycji książkowych: W komunii ze Słowem, Pozostaną w sercu słowa.

Członek Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

22 czerwca 2018 abp W. Skworc mianował go nowym dziekanem dekanatu Rybnik.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 119 i 673; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 370; Katalog..., Katowice 2007, s. 585; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 463; [1] (odczyt 30.10.2012); [2], (dostęp 22.06.2018).