Wilczek Franciszek

Z e-ncyklopedia

Wilczek Franciszek OCD (1918-?)

Urodził się w Niedobczycach w pow. rybnickim. W 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie, w zakonie karmelitów (Adolf od św. Jadwigi). Był pracownikiem administracyjnym w wydawnictwie czasopisma "Głos Karmelu" - OO. Karmelitów Bosych w Krakowie. Po zakończeniu okupacji został suspendowany z powodu opuszczenia klasztoru, pracował w Generalnym Dziekanacie WP w stopniu kapitana. W 1950 roku wszedł w skład redakcji czasopisma wydawanego przez ruch "księży patriotów" „Głosu Kapłana”. Od 19 stycznia 1951 - w Chełmnie członek bydgoskiej Okręgowej Komisji Księży, następnie w stalinogrodzkiej OKK oraz w KDiŚDK.

Po przejęciu w 1953 roku przez PAX katowickiego "Gościa Niedzielnego" ogólny nadzór nad pismem stanowić miał Komitet Wydawniczy, w którym po połowie zajęli miejsca działacze Pax (Tadeusz Mazowiecki i Leon Brodowski) oraz „księża-patrioci” z Katowic (wikariusz generalny ks. Piotr Kowolik i ks. Wilhelm Ochman). Przewodniczącym komitetu redakcyjnego mianowany został tym samym aktem dotychczasowy sekretarz ks. kpt. Franciszek Wilczek. Redaktorem naczelnym został działacz Pax i stalinogrodzkiej KDiŚDK Rudolf Buchała. Za "zasługi w pracy społecznej" został odznaczony w 1950 roku Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1954 roku, z okazji dziesiątej rocznicy powstania PRL, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1952-1969 był proboszczem parafii wojskowej w Katowicach.

Bibliografia

J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009; B.J. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979, s. 125; "Monitor Polski" nr A-87, poz. 1085; "Monitor Polski" nr 108, poz. 1435.