Widera Ignacy

Z e-ncyklopedia

Widera Ignacy (1943-2011), proboszcz w Wiśle Małej

Widera Ignacy.jpg

Urodził się 30 lipca 1943 w Rudzie Śląskiej w rodzinie Franciszka i Marty z d. Malcharek. Ojciec zmarł, gdy Ignacy miał 4 lata, i cały trud utrzymania i wychowania synów - Bolesława i Ignacego - spadł na matkę. W latach 1950-1957 uczęszczał w swoim rodzinnym mieście do Szkoły Podstawowej Nr 5, a następnie uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Św. Jacka w Katowicach. Po zdaniu w 1961 roku egzaminu dojrzałości został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Bp Herbert Bednorz udzielił mu 12 marca 1967 w kaplicy seminaryjnej w Krakowie święceń diakonatu, a 4 czerwca 1967 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla święceń kapłańskich.

Posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz w parafiach: św. Pawła Apostoła w Pawłowie (1967-1971), Opatrzności Bożej w Zawodziu (1971-1974), św. Barbary w Chorzowie (1974-1976), św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (1976-1979), NSPJ w Brzezinach Śląskich (1979-1982), św. Józefa w Józefowcu (1982-1986) oraz św. Cyryla i Metodego w Knurowie (1986-1987). Następnie był przez prawie 4 lata proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, a w latach 1991-2008 parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej. W 2008 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Zmarł 29 listopada 2011 w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Spoczął na cmentarzu w Wiśle Małej.

Bibliografia

0pracowanie własne.