Wengierek Gerard

Z e-ncyklopedia

Wengierek Gerard (1930-1998), proboszcz w Kokoszycach

Wengierek Gerard.jpg

Urodził się 16 lipca 1930 w Hajdukach Wielkich (Chorzów Batory) w rodzinie Franciszka i Agnieszki z d. Góral. W 1945 roku rozpoczął naukę w Państwowym Męskim Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie. Od sierpnia 1949 roku do stycznia 1950 roku był pracownikiem fizycznym w Hucie "Batory". Należał do Sodalicji Młodzieńców. Egzamin dojrzałości zdał w 1950 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich 5 czerwca 1955 w Katowicach udzielił mu bp Zdzisław Goliński.

Po zastępstwie wakacyjnym w Istebnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Katowicach (od 1 września 1955). Równocześnie uczestniczył w kursie dla księży neoprezbiterów. Następnie, jako wikariusz duszpasterzował w Szarleju (od 1 września 1956). Potem był katechetą w Liceum Ogólnokształcącym w Świętochłowicach (od 1957 roku) i w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie (od 1959 roku). Po krótkim pobycie w Świętochłowicach został wikariuszem w Dąbrówce Wielkiej, a potem substytutem w Zebrzydowicach (od 25 stycznia 1963; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). 26 lutego 1963 objął posługę wikariuszowską w Zawodziu. 1 września 1963 został substytutem, 29 lutego 1964 administratorem, zaś 13 lipca 1966 proboszczem w parafii Pruchna (obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

Od 31 sierpnia 1970, aż do przejścia w 1995 roku na emeryturę, duszpasterzował w Kokoszycach. W 1978 roku uzyskał na KUL-u tytuł magistra teologii. Przez dwie kadencje był dziekanem dekanatu pszowskiego, a potem ojcem duchownym kapłanów tegoż dekanatu. Należał do Rady Kapłańskiej diecezji katowickiej. Pozostawał spowiednikiem w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach oraz spowiednikiem sióstr boromeuszek w Pszowie. Będąc na emeryturze służył pomocą duszpasterską w Niemczech. Po powrocie stamtąd zamieszkał w domu katechetycznym parafii św. Wawrzyńca w Wirku. Zmarł 28 września 1998 w szpitalu w Zabrzu. Został pochowany 1 października 1998 w Kokoszycach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Gerarda Wengierka; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1998, nr 12, s. 623-628; Śp. ks. Gerard Wengierek, Odszedł do Pana [Nekrolog], GN 1998, nr 42, (dodatek katowicki), s. 18.