Weissmann Paweł

Z e-ncyklopedia

Weissmann Paweł Stefan OFM (1895-1971)

Urodził się 23 grudnia 1895 w Szerokiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w wieku 14 lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został przyjęty do szkoły św. Bonawentury w miejscowości Pulaski – w stanie Wisconsin. 15 sierpnia 1914 wstąpił do zakonu franciszkanów. Po rocznym nowicjacie złożył śluby czasowe, a śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1918. W Stanach Zjednoczonych również ukończył studia teologiczne i filozoficzne. 22 czerwca 1922 przyjął święcenia kapłańskie w prowincji zakonnej Braci Mniejszych Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pulaski z rąk bpa Paula P. Rhode. Za zgodą biskupa podróżował po Europie (1939) i Afryce (1941).

Paweł Weissmann duszpasterzował w różnych parafiach w USA. Pracował jako wykładowca na uczelni św. Bonawentury w Sturtefant, a także jako wydawca pisma franciszkańskiego Miesięcznik Franciszkański w polskiej edycji. Prowadził misje i rekolekcje. W lutym 1971 roku ciężko zachorował. Zmarł 15 marca 1971. Pogrzeb odbył się w kościele pw. św. Tomasza w Saginaw. Spoczął na cmentarzu w Pulaski.

Bibliografia

H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, Jastrzębie Zdrój- Szeroka, s. 26-28.