Wawrzeczko Antoni

Z e-ncyklopedia

Wawrzeczko Antoni MSF (1963-), misjonarz

Urodził się 23 maja 1963 w Rudzicy, powiat bielski, jako czwarte dziecko Józefa Wawrzeczki i Ireny z d. Tomik. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. 1 października 1982 wstąpił do seminarium duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1989.

Po święceniach był wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Żernicy (1989-1992), następnie w Górce Klasztornej w parafii Matki Bożej Góreckiej. W 1993 roku został posłany na misje do Madagaskaru. Wpierw na uniwersytecie w Lyonie uczył się języka francuskiego, a od września 1994 roku na Madagaskarze, pod okiem jezuitów uczył się języka malgaskiego. W maju 1995 roku objął parafię w misji Befandriana (Befandżena), gdzie pracował przez sześć lat. Parafia ta obejmowała 26 wiosek, zamieszkałych przez 8 tys. mieszkańców, w tym 1200 chrześcijan. Tam podjął się budowy ośrodka zdrowia, szkół wiejskich 3-klasowych i internatu. Po sześciu latach został przeniesiony do Manjai i objął prefekturę na 1 rok. Jego praca obejmowała 25 wiosek, zamieszkałych przez 10 tys. mieszkańców. Obecnie pracuje w parafii w Ankazoabo, która obejmuje 30 wiosek. Ma do pomocy dwóch księży malgaskich.

Bibliografia

Za: [1]