Warzecha Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Warzecha Jan (1883-1963), proboszcz w Jaworzu

Warzecha Jan.jpg

Urodził się 16 maja 1883 w Pacanowie nad Wisłą w rodzinie Wincentego i Katarzyny z d. Potyka. Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Pacanowie (przez jeden rok), a następnie we Frydku na Zaolziu, dokąd wyemigrowali jego rodzice w poszukiwaniu pracy. Naukę kontynuował w gimnazjum we Frydku. W 1904 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty do Seminarium Duchownego w Widnawie. 22 lipca 1908 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikary pracował w parafiach: Alt Rothwasser w Sudetach (1 sierpnia 1908 - 31 sierpnia 1909), Cierlicek (1 września 1909 - 31 lipca 1910), Nowy Bogumin (1 sierpnia 1910 - 28 lutego 1913), Łazy (1 marca 1913 - 31 lipca 1920), Karwina (1 sierpnia 1920 - maja 1927 roku). 28 maja 1927 został inkardynowany do diecezji katowickiej. Przez trzy miesiące pracował jako wikary w parafii św. Katarzyny w Czechowicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

1 września 1927 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Dzięki jego zaangażowaniu rozbudowano kościół i dom parafialny. Interesował się muzyką - grał na klarnecie i skrzypcach. Ze względu na przynależność narodową („polskość”) od 14 grudnia 1939 do 8 kwietnia 1940 przebywał w więzieniu. Po wojnie przeprowadził remont probostwa i domu parafialnego oraz zakupił nowe dzwony. 27 lipca 1960 złożył rezygnację z urzędu. Zmarł 13 września 1963 i został pochowany na cmentarzu w Jaworzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Warzechy; WD 1927, nr 6, s. 41; 1927, nr 7-8, s. 49; 1927, nr 9, s. 60; 1963, nr 10-11-12, s. 170; Schematyzm 1947-1958; E. Durczok, Jan Warzecha (nekrolog), GN 1964, nr 2, s. 9; Nalepa, Zmarli kapłani Kościoła katowickiego, t. 1, s. 113-114; Represje wobec duchowieństwa, s. 59; Grajewski, Wygnanie, s. 107; Martyrologium, s. 212.