Warchałowski Maciej

Z e-ncyklopedia

Warchałowski Maciej (1777-1824), proboszcz w Kochłowicach

Urodził się w 1777 roku w Brzozowicach w rodzinie Mikołaja. Został wyświęcony na kapłana w 1803 roku. Był kapelanem domowym u polskich magnatów. Miał wtedy opinię nieco przemądrzałego. Objął w 1823 roku probostwo w Kochłowicach po rekomendacji hrabiego Henckel von Donnersmarck, który uważał tego kapłana za nienagannego i poważanego. Innego zdania był dziekan ks. Włodarski, który uważał, że po 20 latach spędzonych na zamku w Siemianowicach nie nadawał się na proboszcza. Był przyzwyczajony do picia alkoholu i sypiania popołudniami. Gdy objął probostwo dziekan miał wydać o nim opinię - według przysłowia: czym skorupa za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Mimo to pozwolono ks. Warchałowskiemu pozostać na urzędzie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, dając mu niewiele czasu do przeżycia. Rzeczywiście tak się stało, gdyż zmarł 13 lipca 1824 na zapalenie płuc, mając 47 lat.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM