Wandrasz Marian

Z e-ncyklopedia

Wandrasz Marian (1959-2018)

Wandrasz marian.jpg

Urodził się 29 kwietnia 1959 w Siemianowicach Śląskich. Od urodzenia - wraz z rodzicami Stanisławem i Marią z d. Machura oraz starszymi bratem i siostrą - mieszkał w parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich. Ojciec pracował jako fotograf w Zakładzie Górniczo-Hutniczym "Orzeł Biały" w Bytomiu. Matka zajmowała się pracą w domu. W 1978 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Piekarach Śląskich, a następnie odbył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1981 roku odbył obowiązkowy staż pracy przy adaptacji budynku seminaryjnego w Katowicach, w którym ukończył studia teologiczne. 4 kwietnia 1985 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Przez trzy lata był wikariuszem w parafii MB Różańcowej w Chropaczowie.

W 1996 roku obronił doktorat z psychologii na Wydziale Nauk Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1990-1998 był asystentem KUL-u, jako sekretarz Podyplomowego Studium Poradnictwa i Psychoterapii dla Duchowieństwa. Po powrocie do archidiecezji pracował jako wikary w Chudowie, a następnie w parafii św. Jana i Pawła w Katowicach.

Od 1999 roku był Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej. Doświadczenia duszpasterskie zdobył, oprócz archidiecezji katowickiej, również w Niemczech i Polskiej Misji Katolickiej w Anglii. Był asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Pozostawał uczestnikiem i prelegentem sympozjów i konferencji związanych z małżeństwem i rodziną oraz recenzentem i promotorem prac dyplomowych. 30 stycznia 2010 został uhonorowany prałaturą.

W latach 2002–2006 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Jest autorem książki Religijność a postawa wobec choroby; redaktorem: Przygotowanie bliższe do małżeństwa (2006), W służbie rodzinie (2008), Rodzina Miłością Wielka (2014); autorem artykułów dotyczących tematyki: psychologii religijności, małżeństwa i rodziny, komunikacji interpersonalnej, zdrowia i choroby.

Od 28 listopada 2014 był przewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Zmarł 16 sierpnia 2018 w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Pogrzeb odbył się 20 sierpnia w kościele NSPJ w rodzinnych Brzezinach Śląskich. Koncelebrze pogrzebowej przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Ks. Marian Wandrasz spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Informacje własne autora. Foto: Gość Niedzielny.