Walisko Jerzy

Z e-ncyklopedia

Walisko Jerzy (1952-), proboszcz w Szopienicach i w Bujakowie

Urodził się 20 stycznia 1952 w Bobrownikach Śl. w rodzinie Romana i Franciszki z d. Kożuszek. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w zawodzie tokarz – frezer przy FASER w Tarnowskich Górach. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę na stanowisku frezer, jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla pracujących w Bytomiu. W 1974 roku po zdaniu egzaminów na Politechnikę Śląską w Gliwicach uświadomił sobie, że jego miejsce jest w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Herberta Bednorza 16 kwietnia 1981 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie (1981), potem w parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (1981-1983) i w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1983-1986; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), gdzie pełnił również funkcję kapelan szpitala „Śląskiego”. Następnie posługę pełnił w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju (1986-1990), potem w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1990-1992), gdzie równocześnie był kapelanem w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy.

Od 29 lutego 1992 był administratorem w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szopienicach, a 17 sierpnia tegoż roku został jej proboszczem. Na wszystkich placówkach opiekował się młodzieżą skupioną w ruchu oazowym i ministrantami, był katechetą dzieci i młodzieży. W parafii w Żorach został duszpasterzem głuchoniemych, w parafii w Szopienicach opiekował się niewidomymi. 28 lipca 2002 objął urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bujakowie. Był dziekanem dekanatu Mikołów.

W 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

A. Kłosek, Powołania kapłańskie w parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich w latach 1909-1998, Katowice 2003, pr. mgr. Biblioteka WTL; Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2009, s. 458.