Włodarski Bartłomiej

Z e-ncyklopedia

Włodarski Bartłomiej (1765-1835), proboszcz w Kamieniu

Urodził się 12 sierpnia 1765 w Rozbarku. Pochodził z rodziny chłopskiej Bartłomieja i Agnieszki. Święcenia przyjął w maju 1789 roku w Krakowie z rąk bpa J. Olechowskiego. Następnie, od 1792 roku był wikarym w Bytomiu, a od czerwca 1796 roku aż do śmierci w 1835 roku pozostawał na urzędzie proboszcza w Kamieniu. W latach 1801-1834 był dziekanem bytomskim. Za jego czasów doszło do odłączenia dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego od diecezji krakowskiej (1821). W 1797 roku wybudował nowe masywne probostwo, powiększył również kościół. Znał bardzo słabo język niemiecki. Zmarł nagle 29 marca 1835 w Bytomiu w czasie przypadkowego tam pobytu.

Bibliografia

N. Ruman, Duszpasterstwo parafialne w dekanacie bytomskim pod koniec XVIII wieku, Katowice 2010, pr. mgr, mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach.