Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
mozaika w gmachu Kurii Katowickiej

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to święto patronalne.

Polacy od dawien dawna czcili Maryję jako swoją Królową. Królowie Polski oddawali Matce Bożej cześć wystawiając kościoły pod Jej Imieniem (Bolesław Chrobry, Władysław Herman, Władysław Jagiełło, Zygmunt I Stary); przed bitwami oddawali się pod Jej opiekę (Michał Korybut Wiśniowiecki, Stefan Czarniecki); przeznaczali na kościoły Jej Imienia liczne dary (Jan III Sobieski, Stefan Batory); ustanawiali msze wotywne (Bolesław Wstydliwy).

W drugiej połowie XIV wieku Grzegorz z Sambora (zm. 1587) nazwał Maryję Królową Polski i wszystkich Polaków. Teologiczne wyjaśnienie tego tytułu ukazuje nam XVII wiek - odniesione zwycięstwo Polaków nad Szwedami i obrona Jasnej Góry. 1 kwietnia 1656 król Polski, Jan II Kazimierz, po złożonych ślubach w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem MB Łaskawej, z całą asystą udał się procesjonalnie do kościoła jezuitów i tam w obecności nuncjusza papieskiego Piotra Vidoniego, proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. Delegat papieski odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami (papież Pius X 29 listopada 1908 dodał nowe wezwanie do Litanii Loretańskiej). Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem MB Łaskawej we Lwowie, to jednak na Patronkę Polski wybrano MB Częstochowską na Jasnej Górze (koronacja obrazu odbyła się 8 września 1717).

Po uzyskaniu wolności Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej Polski". Papież Benedykt XV chętnie do tej prośby się przychylił (1920). Papież Pius XI dekretem z dnia 12 listopada 1923 na prośbę biskupów Polski, wyznaczył na dzień 3 maja święto Królowej Polski. Biskupi umyślnie wybrali datę 3 maja, aby ją połączyć z rocznicą ogłoszenia Konstytucji 3 Maja (1791).

W 1945 roku, po drugiej wojnie światowej, Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. Konferencja Episkopatu Polski uchwaliła, że 7 lipca 1946 aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; dnia 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a dnia 8 września tegoż roku cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.

W 1966 roku, Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, z okazji tysiąclecia istnienia Polski oddał pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki cały naród. 26 sierpnia 1956 Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich. Nieobecnego Prymasa przebywającego w odosobnieniu w Komańczy, w czasie uroczystości jasnogórskich przypominał pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. 5 maja 1957 wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna (1965). 3 maja 1966 Prymas w obecności Episkopatu Polski i wiernych zebranych w Częstochowie oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. Przez 20 lat wędrujący obraz Matki Bożej Częstochowskiej (a czasami tylko pusta rama) po wszystkich parafiach i kościołach Polski miał być jednym jeszcze ogniwem związania narodu z jego Królową. Także dzisiaj w każdej parafii odbywają się specjalne nabożeństwa z apelem jasnogórskim ku czci Królowej Polski.

W 1962 roku, papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Matka Boża Królowa Polski jest nadto główną Patronką: archidiecezji lwowskiej, diecezji częstochowskiej i przemyskiej.

  • Święto przypada 3 maja.

Bibliografia

W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998; M. Masini, Święta Maryjne, Kraków 2002; www.kosciol.wiara.pl/doc/490242.Najswietszej-Maryi-Panny-Krolowej-Polski (dostęp: 9 IX 2010)