Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z e-ncyklopedia
z kościoła w Wiedniu

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne były już w wiekach średnich, gdy w różnych miejscach pojawiło się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Początkowo miało ono charakter prywatny, z czasem przybrało formy publiczne. Specjalnym nabożeństwem do Najświętszego Serca odznaczali się między innymi: św. Mechtylda (1241-1298), św. Gertruda Wielka (1256-1301 lub 1302), św. Małgorzata z Kortony (1252-1297), a w czasach nowożytnych św. Jan Eudes (1601-1680) i św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690).

Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerzył się na cały Kościół. Główna zasługa w rozpowszechnieniu go przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski. W czasie objawień Jezus wyraził życzenie, aby w duchu zakonu odbywała się w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna - tzw. godzina święta oraz by Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką. Ponadto w czasie objawień Jezus wyraził życzenie, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto ku czci Jego Serca.

Jedną z najbardziej popularnych form kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest litania. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z XIX wieku i została sformułowana w klasztorze sióstr francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.

Poza litanią, do innych przejawów kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa należą liczne zakony i bractwa poświęcone Sercu Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacre Coeur oraz Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Wizytek.

  • W kalendarzu liturgicznym Uroczystość przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

Bibliografia

Źródło: [1]