Urban Wincenty

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Urban Wincenty (1911-1983), biskup sufragan wrocławski

Urodził się 13 lutego 1911 w Grodzisku Dolnym koło Przeworska w rodzinie Antoniego i Marii. Po ukończeniu czteroletniej szkoły w Chałupkach w 1923 roku zapisał się do Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. W 1931 roku przystąpił do egzaminu dojrzałości. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie, studiując równocześnie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na Wydziale Teologicznym.

Święceń kapłańskich udzielił mu 28 czerwca 1936 abp Bolesław Twardowski. Po święceniach kapłańskich, pracował jako wikariusz w Sokolnikach (1936-1938), Biłce Szlacheckiej (1938-1939) i w Kamieńcu Strumiłowej (1939-1940). W 1940 roku został administratorem parafii w Biłce Szlacheckiej, aż do wyjazdu na Ziemie Zachodnie (wyjechał jako ostatni) 22 czerwca 1945.

W Administracji Apostolskiej w Opolu uzyskał jurysdykcję i przydział do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza w parafii Grodziec, a następnie został skierowany do Zabrza. Jednocześnie czynił przygotowania do obrony doktoratu, najpierw na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie na Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie uzyskał promocję doktorską 13 lutego 1947. Za zgodą władz kościelnych ks. Wincenty Urban 2 grudnia 1946 przeniósł się do Wrocławia i objął kierownictwo nad Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym oraz Biblioteką Kapitulną we Wrocławiu. Od 1947 roku aż do ostatnich dni swego życia wykładał historię i patrologię w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a także w Nysie i Opolu. Wiele czasu poświęcał również na wykłady w domu prowincjalnym sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu, gdzie był również kapelanem.

26 maja 1952 został mianowany przez prymasa Stefana Wyszyńskiego kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej. Papież Jan XXIII zamianował go 8 maja 1959 prałatem domowym, a 25 października 1959 obdarzył ks. Urbana godnością biskupią. Konsekracja odbyła się 7 lutego 1960 w katedrze wrocławskiej. Jako biskup brał udział w Soborze Watykańskim II. Od marca 1974 roku do końca stycznia 1976 roku pełnił urząd wikariusza kapitulnego archidiecezji wrocławskiej.

Zmarł 13 grudnia 1983 we Wrocławiu. Został pochowany w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000, s. 462-463; J. Pater, Urban Wincenty (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 445-449; J. Kurdybelski, Biskup Wincenty Urban (1911-1983), Wrocław 2012.