Tygodnik Katolicki - Pismo Towarzystwa Maryańskiego

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tygodnik Katolicki.jpg

Redaktorem i nakładcą tego pisma, które ukazywało się od 7 października 1848 w Piekarach, był ks. Jan Alojzy Ficek. Faktycznie jednak za kształt pisma odpowiadał ks. Andrzej Peterek SJ. Był drukowany początkowo w drukarni Józefa Heera, a później Teodora Heneczka.

Tygodnik Katolicki był organem prasowym Towarzystwa Mariańskiego, założonego w Piekarach 17 września 1848 przez ks. Ficka. Programem Towarzystwa była obrona wiary, zachowanie moralności chrześcijańskiej i przestrzeganie przykazań Boskich i kościelnych. Publikowali w nim ks. Alojzy Ficek, ks. Józef Laxy, ks. Antoni Stabik, ks. Bernard Purkop, ks. Perzych. Druk Tygodnika zakończono w 1850 roku, a powodem były problemy natury finansowej (kaucja wymagana nową ustawą od wydawców czasopism) oraz niewystarczająca liczba stałych abonentów.

Bibliografia

J. Kudera, Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1912, s. 14-15; K. Prus, O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem, Mikołów 1920, s. 18-19; W. Bochnak, W służbie Bogu i ludziom. Sylwetki Ślązaków, Warszawa 1989, s. 15-25; F. A. Marek, Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854, Wrocław-Opole 1972; A. Wuwer, Idea ładu społecznego w piekarskim "Tygodniku Katolickim. Piśmie Towarzystwa Mariańskiego" w latach 1848-1849, Katowice 1989, pr. mgr Biblioteka WTL UŚ.