Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Z e-ncyklopedia

Problem ludzi bezdomnych przebywających na ulicach miast województwa śląskiego pojawił się dawno temu. Dlatego w roku 1981 powstało Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego, które zmieniło nazwę w 1989 roku na Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Jest to pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa, która zajmuje się pomocą bezdomnym, to jest główne zadanie placówek. Pomagają poprzez przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, ubogim. Placówki działają w myśl zasady działającej w ośrodkach organizowanych przez św. Brata Alberta: ... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ...

Podstawą Towarzystwa są Koła – grupa ludzi połączona ideą albertyńską. Towarzystwo posiada określony statut, jednak Koła samodzielnie muszą zdobywać środki na prowadzoną działalność. Najwyższą władzą Koła jest zebranie członków, w skład którego wchodzi kilkuosobowy Zarząd prowadzony przez Prezesa. Komisja Rewizyjna koła kontroluje i wspiera Zarząd. Władze koła wybierane są na 4-letnie kadencje przez zebranie członków. Środki pieniężne zdobywane są m.in. w konkursach o dotacje, co ułatwione jest jeśli Koło posiada osobowość prawną. Obecnie Towarzystwo stanowią 63 koła, w tym 20 kół ma osobowość prawną.

Zadaniem Kół jest przede wszystkim ograniczyć ponowną degradację społeczną i biologiczną osób potrzebujących. Ich zadania to: zapewnienie całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz możliwość kąpieli. Ponadto dostarczają odzież, bieliznę, obuwie, gwarantują i organizują pomoc medyczną, usługi pralnicze i fryzjerskie. Koła zapewniają także pomoc psychologiczną.

Opuszczenie domu jest najczęściej efektem jakiejś gry psychologicznej, jaką prowadzi z rodziną przyszły bezdomny alkoholik. Może ono być spowodowane bezsilnością wobec pogłębiającej się choroby alkoholowej. Często bezdomni alkoholicy na pytanie, dlaczego odeszli z domu, odpowiadają: Bo chciałem ich od siebie uwolnić. Taka ucieczka jest, czy może być, próbą poradzenia sobie z narastającym poczuciem winy - pisze Marek Jaździkowski w artykule Syndrom bezdomności.

Koło Katowickie szczególnie zwraca uwagę na to by osoby bezdomne nauczyły się samodzielności i zaczęły prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Wspierają osoby uzależnione w leczeniu odwykowym, pomagają odbudowywać utracone więzi rodzinne, a nawet zapewniają pomoc w załatwianiu świadczeń emerytalnych czy rentownych.

W 26 schroniskach są kaplice, w tym 11 z Najśw. Sakramentem. 29 schronisk było objętych opieką kapelana. Msze Św. były odprawiane w 37 domach. W 26 schroniskach odbywały się różne nabożeństwa – najczęściej różaniec i majowe.

Przy Towarzystwie powstała modlitewno - apostolska wspólnota Ecce Homo po to, aby codziennie modlić się i ofiarować swoje cierpienia w intencjach Towarzystwa i ludzi bezdomnych.

Dostępne są takie placówki jak:

 • Schronisko - ośrodek czasowego pobytu
 • Noclegownia - schronisko w dzień nieczynne
 • Dom - ośrodek stałego pobytu
 • Samotne matki - przed urodzeniem i kilka miesięcy po urodzeniu dziecka

Koła znajdują się na terenie całej Polski, w województwie śląskim:

Koło Bielskie - os. prawna

 • ul.Legionów 16,
 • 43-300 Bielsko-Biała
 • Tel/Fax 33 812-55-73
 • e-mail: bielsko@tpba.pl

Koło Bytomskie

 • ul. Katowicka 34/12
 • 41-902 Bytom
 • Tel 32 38-90-189
 • bytom@tpba.pl
 • www.tpbabytom.pl

Koło Gliwickie - os.prawna

 • ul. Zwycięstwa 16-18 lok 7
 • 44-100 Gliwice
 • Tel/Fax 32 231-18-47
 • e-mail: gliwice@tpba.pl
 • www.tpbagliwice.pl
 • skype: biurokolagliwickego

Koło Katowickie - os. prawna

 • ul. Sądowa 1
 • 40-078 Katowice
 • Tel/Fax 32 203 71 51
 • e-mail: katowice@tpba.pl

Koło Rybnickie

 • Przegędza ul. Mikołowska 78
 • 44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • Tel/Fax 32 43-14-670
 • e-mail: rybnik@tpba.pl

Koło Siemianowickie

 • ul. Sobieskiego 21
 • 41-100 Siemianowice Śląskie
 • e-mail: siemianowice@tpba.pl

Koło Zabrzańskie - os.prawna

 • ul. Wolności 241
 • 41-800 Zabrze
 • Tel/Fax 32 630 11 20
 • e-mail: zabrze@tpba.pl
 • www.bratalbert.e-zabrze.pl
 • skype: albert_zabrze

Więcej informacji można znaleźć na stronie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta: www.bratalbert.org