Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" w Wodzisławiu Śląskim

Z e-ncyklopedia

Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" ma swoją siedzibę na ulicy Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim. Dostępne jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków i mieści się na parterze. Siedziba w 2009 roku uzyskała status OPP.

Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" wywodzi się z Polskiego Towarzystwa Charytatywnego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wawelskiej 4, powstałego w 1990 roku. Posiadało ono 8 placówek na terenie śląska. Jego założycielami są Rajmund Radecki i Jan Matysek z Wodzisławia Śląskiego. Zostało zarejestrowane 8 stycznia 1996. Zarząd składa się z 9 członków. Swoje cele stowarzyszenie realizowało poprzez gromadzenie środków rzeczowych i artykułów spożywczych oraz przekazywanie ich osobom potrzebujących. Miało to zapobiegać marginalizacji społecznej. Ogrom pracy Rajmunda Radeckiego i Jana Matyska skupił "zapaleńców" takich jak: Tomasz Stobiecki, Józef Brańka, Marian Duranc oraz obecna prezes Grażyna Mnich. Towarzystwo prowadzi Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i Bank Żywności.

Projekt "Inna perspektywa..." powstał z inicjatywy Towarzystwa Charytatywnego "Rodzina". Rozpoczął się 2 marca 2009 i trwał do 28 lutego 2011. Ukazano w nim problemy wymagające niezwłocznego rozwiązania: restrukturyzacja górnictwa i związane z nim bezrobocie, które w 2008 roku sięgało 11,6%; ubożenie mieszkańców, marginalizacja społeczna.

Bank Żywności PEAD jest czynny w poniedziałki od 14.00 do 16.30, środy 10.00-13.00 i piątki 14.00 do 16.30.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn zapewnia całodobowy pobyt 22 mężczyzn na: dużej sali mieści 12 osób na 6 łóżkach piętrowych, drewnianych; średniej sali mieści 6 osób na 3 łóżkach piętrowych, drewnianych; małej sali mieści 2 osoby na jednym łóżku piętrowym, drewnianym. Posiada 2 dodatkowe miejsca rezerwowe na holu ośrodka. Mieszkańcy schroniska wykonują prace - m.in gotowanie, sprzątanie, pranie, drobne naprawy - samodzielnie według ustalonego harmonogramu. Mają oni zapewnione: całodobowy pobyt, wyżywienie - 3 posiłki dziennie; zajęcia readaptacyjne; środki czystości, podstawowe medykamenty; odzież i obuwie; zagospodarowanie czasu wolnego; możliwość utrzymania higieny osobistej. Zajęcia readaptacyjne odbywające się na terenie ośrodka. należą do nich: spotkania z psychologiem obejmujące 2 godziny tygodniowo )indywidualna i grupowa), spotkania z terapeutą do spraw profilaktyki uzależnień od alkoholu.

Projekt Towarzystwa Charytatywnego "Rodzina" o nazwie "Email i małpa moją szansą" otrzymał dofinansowanie z Gminy Wodzisławia Śląskiego na kwotę 25 tys. złotych na bezdomnych mężczyzn. Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" w swojej siedzibie prowadzi projekty i kursy współfinansowane przez Unię Europejską: kurs kroju i szycia, kurs komputerowy, kurs j.angielskiego, domowa ekonomia, doradztwo zawodowe.

W świetlicy ośrodka odbywają się imprezy, np. w dniu św. Walentego - Walentynki, spotkania z psychologiem, podsumowania roku szkolnego dla dzieci, imprezy z okazji Dnia Dziecka, zajęcia plastyczne, seanse filmowe, obchody świąt (na stronie towarzystwa znajdują się zdjęcia m.in. z Wielkanocy i Bożego Narodzenia).

Logo towarzystwa przedstawia "Rodzinę": matkę, córkę, syna, ojca patrzących na zachodzące słońce.

Zarząd Towarzystwa Charytatywnego "Rodzina": Prezes - Grażyna Mnich; Wiceprezes - Karolina Buczek; Członek zarządu - Maria Czyż

Bibliografia

Opracowanie własne, JM