Towarzystwo Akademików Górnoślązaków

Z e-ncyklopedia

W 1886 roku rozwiązano na wszystkich pruskich uniwersytetach polskie organizacje studenckie. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego rodem z Górnego Śląska założyli w 1892 roku Towarzystwo Akademików Górnoślązaków. Jego właściwym twórcą był ks. Karol Myśliwiec, który formalnie nie był członkiem organizacji z uwagi na mieszkanie w konwikcie teologicznym. Jednak, nawet po święceniach, troszczył się on o Towarzystwo. Wśród współtwórców byli ks. Michał Przywara oraz ks. Władysław Robota. Sekretarzem, a przez pewien czas nawet prezesem, był ks. Jan Koziołek, a wiceprezesem i bibliotekarzem ks. Paweł Lex. Przez Towarzystwo Akademików Górnoślązaków przeszli także przyszli księża-działacze plebiscytowi tacy jak: Józef Jagło, Franciszek Długosz, Mateusz Bielok, Jan Brandys. Jednak przyszli kapłani po wstąpieniu do alumnatu wrocławskiego najczęściej udzielali się w Kółku Polskim.

Bibliografia

A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teologii moralnej, Wrocław 1998, s. 57.