Tomaszewski Alfons

Z e-ncyklopedia

Tomaszewski Alfons (1907-1979), proboszcz w Bogucicach

Tomaszewski Alfons.jpg
z nagrobku na cmentarzu w Bogucicach

Urodził się 20 września 1907 w Lubiewie k. Świecia nad Wisłą. Był synem listonosza Anastazego i Domiceli z d. Mrozik. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Lubiewie. Następnie w latach 1920-1928 uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Świeciu nad Wisłą. W tym czasie mieszkał w konwikcie biskupim, którego przez pewien czas był seniorem. Jako gimnazjalista należał do Sodalicji Mariańskiej. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu 1928 roku. Po maturze przez kilka tygodni odbywał zasadniczą służbę wojskową. Następnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim. W sierpniu 1933 roku otrzymał na tę placówkę stały dekret wikariuszowski. W październiku 1935 roku został mianowany ponadto kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego „Nad Odrą” w Wodzisławiu Śląskim. Od września 1936 roku duszpasterzował jako wikariusz w parafii MB Bolesnej w Rybniku. W 1939 roku brał udział w kursie wakacyjnym we Francji zorganizowanym przez Institut d`Etudes Francaises de Tauraine przy uniwersytecie w Tours. W tym samym roku, na podstawie pracy: Rola i zadanie jednostkowe oraz zbiorowe świeckich w Kościele Katolickim zdał egzamin proboszczowski. W grudniu 1939 roku jako wikariusz został skierowany do w parafii katedralnej św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Od 1942 roku pełnił tam obowiązki substytuta. Rok później otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej był krótko substytutem w parafii św. Anny w Janowie. W 1946 roku został mianowany administratorem w parafii św. Józefa w Załężu. 10 września 1951 bp S. Adamski mianował go administratorem, a sześć lat później proboszczem w parafii św. Szczepana w Bogucicach. Przez szereg lat ks. Tomaszewski pełnił także funkcję dziekana dekanatu Katowice-Północ. Był ponadto sędzią prosynodalnym, obrońcą węzła małżeńskiego, członkiem Rady Administracyjnej Diecezji Katowickiej oraz wizytatorem Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Bogucicach. W uznaniu zasług bp H. Bednorz mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach oraz dziekanem honorowym. W 1972 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Tucholi nad Brdą. Zmarł 10 września 1979 w szpitalu w Bogucicach. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bogucicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alfonsa Tomaszewskiego; Schematyzm (1955-1981); Myszor, Historia diecezji, s. 444, 456; Represje wobec duchowieństwa, s. 239; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 143; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 168.