Tobola Edward

Z e-ncyklopedia

Tobola Edward (Tobolla) (1909-2001), proboszcz w Boguszowicach

EdwardTobola11.jpg

Urodził się 31 marca 1909 w Dziećkowicach w rodzinie Pawła i Waleski z d. Kania. Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Dziećkowicach, a potem w Chorzowie. Od 1922 roku był w kolegium oo. franciszkanów w Panewnikach, gdzie przygotowywał się do nauki w gimnazjum. W 1923 roku zdał egzamin do klasy trzeciej w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, po upływie roku przeniósł się do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Chorzowie, gdzie w 1928 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa S. Adamskiego 29 czerwca 1933 w Katowicach.

Po zastępstwach w parafiach: św. Jadwigi w Chorzowie (od 15 lipca - 3 listopada 1933), Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (od 4 listopada 1933 - 21 stycznia 1934), Moszczenicy Śląskiej, św. Mikołaja w Bielsku (od 22 stycznia 1934; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie (od 9 marca 1934; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) został ustanowiony wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Bielsku (od 1 stycznia 1935 - 1937 roku), a następnie w parafii św. Jadwigi w Chorzowie (od 1 września 1937 - 1 stycznia 1941). Od 2 stycznia 1941 został substytutem w Kochłowicach, gdzie m.in. był sądzony za odprawienie Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała w 1941 roku.

8 stycznia 1943 został mianowany wikariuszem - substytutem w parafii NSPJ w Boguszowicach. Parafię zastał w bardzo trudnym okresie okupacji niemieckiej, gdy wzmagał się terror okupanta wobec tutejszej ludności. Dał wyraz niezwykłej odwagi, odprawiając Msze św. za pomordowanych w obozach. Pomimo zagrożenia ze strony gestapo, nie bał się ukrywać na probostwie kilku żołnierzy z AK, którzy uciekali przed pościgiem. Wśród ukrywanych był krewny ks. Toboli ze strony matki – ks. Józef Kania.

11 kwietnia 1949 został mianowany administratorem, a od 23 lipca 1957 pełnoprawnym proboszczem w Boguszowicach. W duszpasterstwie wiele uwagi poświęcał młodzieży. Zainicjował w parafii Koło Sodalicji Mariańskiej, bibliotekę parafialną, pomagał przy redagowaniu gazetki ściennej, podsuwał interesujące książki. Był entuzjastą „Tygodnika Powszechnego”. Wyrobił sobie opinię kapłana niekonfliktowego, w stosunku zarówno do osób świeckich i duchownych. Wiernie wypełniał obowiązki kapłańskie i urzędowe. Przestrzegał przepisu rezydencji, a nadto ceniono go za punktualność. Był zawsze przygotowany nawet na najgorsze, dlatego w jego biurku można było znaleźć testament.

25 lutego 1960 został mianowany wicedziekanem, a na początku września 1963 roku dziekanem. Urząd dziekana dekanatu żorskiego sprawował nieprzerwanie, aż do podzielenia się dekanatu żorskiego na nowy dekanat boguszowicki (24 sierpnia 1979). Decyzją bpa Bednorza ks. Tobola, został mianowany dziekanem nowego dekanatu boguszowickiego. Na urzędzie tym pozostawał do czerwca 1981 roku. W czasie I Synodu Diecezji Katowickiej (1972-1975) należał do prezydium sesji plenarnych. W 1974 roku został uhonorowany prałaturą, a w 1980 roku godnością protonotariusza apostolskiego.

Staraniem ks. Toboli udało się usamodzielnić pięć nowych placówek parafialnych: Rój, Rowień, Kłokocin, Ligocka Kuźnia i Boguszowice-Osiedle, dokładając wszelkich starań przy budowie nowych kościołów. Po przejściu w 1990 roku na emeryturę nadal mieszkał w Boguszowicach. Zmarł 15 czerwca 2001 i został pochowany 18 czerwca 2001 w Boguszowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Edwarda Toboli; Schematyzm (1934-2001); J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, s. 350-351; K. Gembara, Dzieje duszpasterstwa parafii NSPJ w Boguszowicach w l. 1925-2003, Katowice 2006, mps w Bibliotece WTL, s. 79-81; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 130; M. Kula, Boguszowice, Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 289-290; J. Pawliczek, Śp. ks. Infułat Edward Tobola, WA 2003, nr 6, s. 350-351.