Szyszkiewicz Antoni

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szyszkiewicz (Szyszkowitz) Antoni (1792-1871), proboszcz w Chełmie Śląskim

Urodził się 5 lipca 1792 w Żorach. Gimnazjum ukończył w Rudach. Był członkiem zakonu Bożogrobców w Miechowie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 grudnia 1816 Krakowie. W latach 1816-1817 był kapelanem biskupa Tomasza Nowińskiego w Wyszogrodzie, nota bene również bożogrobca. W latach 1818-1820 otrzymał prebendę w Mikołowie, a potem przeniósł się do Ruptawy, gdzie był proboszczem (1820-1838). Po odejściu ks. Walentego Tohaka, od 24 kwietnia 1838 był proboszczem w Chełmie. W maju 1848 roku zrezygnował z parafii chełmskiej i po śmierci Fessera, od 1848 roku, był miejskim proboszczem w Żorach. Zrażony do stosunków panujących w mieście, odszedł z parafii.

Następnie został administratorem, a 4 listopada 1854 otrzymał inwestyturę proboszczowską parafii Dolna w dekanacie strzeleckim, był dziekanem dekanatu strzeleckiego. Zmarł 7 czerwca 1871. W 1845 roku opublikował broszurę pt. Rozmowa chłopka ze swoim plebanem o sukience Chrystusa Pana zachowanej w kościele katedralnym miasta Trewiru. Była ona odpowiedzią na rozpowszechniane przez ks. Rongego pisma ulotne. Został odznaczony pruskim Orderem Czerwonego Orła III i IV klasy (Rote Adlerorden).

Bibliografia

Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004; Schematismus 1949, s. 95; Schematismus 1853, s. 123; Schematismus 1855, s. 50; Schematismus 1871, s. 51, 167; Schematismus 1876, s. 101; F. Maroń, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 1976, t. 9, s. 205.