Szymczyk Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Szymczyk Kazimierz (1949-), misjonarz

Urodził się 25 października 1949 w Rybniku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1973 w Chorzowie. W tym samym roku został posłany na misje do Tanzanii, gdzie pracował do 1986 roku. Obecnie mieszka w Żarkach-Letnisku i, jako emeryt, pomaga księżom w parafiach archidiecezji częstochowskiej.

Bibliografia

M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s.191.