Szulc Alojzy

Z e-ncyklopedia

Szulc Alojzy (1922-1996)

Szulc Alojzy.jpg

Urodził się 16 lipca 1922 w Dąbrówce Małej w rodzinie Alojzego i Rozalii z d. Piecha. Do szkoły powszechnej uczęszczał (1928-1935) w rodzinnej miejscowości, a od 1 września 1935 do Prywatnego Gimnazjum Katolickiego im. św. Jacka w Katowicach. Po wybuchu drugiej wojny światowej, po kursie wstępnym, uczył się w niemieckim gimnazjum w Katowicach, otrzymując w czerwcu 1942 roku świadectwo dojrzałości. W tym też roku został wcielony do Wehrmachtu. Służbę wojskową odbywał w Zachodnich Niemczech i we Francji, gdzie 31 sierpnia 1944 dostał się do niewoli francuskiej i skierowano go do pracy w kopalniach. 14 marca 1945 został uwolniony przez polskich oficerów łącznikowych i oddelegowany do Włoch do II Korpusu Wojska Polskiego. W grudniu 1945 roku wrócił do Polski i po półrocznym kursie (od lutego do czerwca 1946) w Miejskim Gimnazjum Męskim w Katowicach zaliczył 1 klasę licealną i zdał polską maturę. W 1946 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1951 z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach przez krótki czas przebywał w rodzinnej parafii w Dąbrówce Małej (24 czerwca - 9 sierpnia 1951), po czym posługiwał w kościele sióstr wizytek w Siemianowicach Śląskich. W roku szkolnym 1951/1952 przebywał w Kolegium Teologicznym dla Księży w Katowicach Załężu, gdzie zdał przepisane egzaminy. Po krótkim pobycie w Załężu (19 czerwca - 31 sierpnia 1952) pracował jako wikary (1952-1960) w parafii św. Małgorzaty w Kamienicy (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i w parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (1960-1963). Od 16 stycznia 1963 był rektorem kościoła NSPJ w Siemianowicach Śląskich i kapelanem ss. wizytek. Przebywał tam do przejścia na emeryturę w 1992 roku. Od 6 grudnia 1968 był wizytatorem biskupim Sióstr Służebniczek NMP w Panewnikach. W czasie trwania I Synodu Diecezji Katowickiej przewodniczył pracom Komisji Zakonnej i przygotował jego schemat nt. Zakony żeńskie w duszpasterstwie diecezji katowickiej. W latach 1979-1987 był spowiednikiem w Śląskim Seminarium Duchownym, gdzie prowadził wykłady De poenitentia. W Sądzie Biskupim był obrońcą węzła małżeńskiego, a do 31 marca 1983 Dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru Diecezji Katowickiej. Po przejściu w 1992 roku na emeryturę zamieszkał w Siemianowicach. Zmarł 6 września 1996. Pogrzeb jego odbył się 10 września 1996 w kościele sióstr wizytek w Siemianowicach Śląskich. Spoczął na tamtejszym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Szulca; GN 1996, nr 38, s. 13; Schematyzm 1970-1995; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 160; Śp. ks. Alojzy Szulc, Odszedł do Pana, [Nekrolog], GN 1996, nr 38, (dodatek katowicki), s. 14.