Szendzielorz Walerian

Z e-ncyklopedia

Szendzielorz Walerian (1934-1995), proboszcz w Lesznej Górnej i Wiśle Małej

Szendzielorz Walerian.jpg

Urodził się 11 grudnia 1934 w Michałkowicach w rodzinie Andrzeja i Marii z d. Jakubinek. Został ochrzczony 19 grudnia 1934. Sakrament bierzmowania otrzymał 30 kwietnia 1944 z rąk wikariusza generalnego F. Woźnicy. W 1941 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej. W 1946 roku został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów w Krakowie. Gdy Seminarium to rozwiązano przeniósł się w 1948 roku do Szkoły Ogólnokształcącej w Tarnowskich Górach. Zamieszkał w Konwikcie Biskupim w Tarnowskich Górach. Będąc w jedenastej klasie musiał opuścić szkołę w Tarnowskich Górach z powodu nie przynależności do rejonu szkolnego. Egzamin dojrzałości zdał w 1951 roku w Szkole Ogólnokształcącej stopnia Licealnego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich.

Po maturze pracował w Dziale Finansowym kopalni „Michał" w Michałkowicach, a następnie w Śląskich Zakładach Remontowo-Montażowych w Szopienicach. W latach 1953-1955 studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1955 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 26 czerwca 1960 bp Herbert Bednorz w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

Po zastępstwach wakacyjnych w rodzinnych Michałkowicach, a potem w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, był wikariuszem w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej i w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (do 1962 roku). Od stycznia 1963 roku pracował jako katecheta w Bielsku Białej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), a w lipcu i sierpniu 1963 roku był na zastępstwie w Wilczej. Następnie był wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (do 1967 roku), w Tychach w parafii św. Jana Chrzciciela (do 1972 roku) i w Katowicach-Ochojcu. W latach 1977-1986 był proboszczem w Lesznej Górnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Potem, aż do przejścia w 1991 roku ze względu na stan zdrowia na rentę, był proboszczem w Wiśle Małej. Jako rencista zamieszkał w Przyszowicach. Od 1977 roku był też wizytatorem stanu technicznego kościołów i zabudowań kościelnych. Zmarł 30 kwietnia 1995 w szpitalu w Knurowie. Eksportacja do kościoła w Przyszowicach odbyła się 5 maja 1995, pogrzeb tego samego dnia w Michałkowicach.

Bibliografia

Opracowanie własne.