Szczypińska Hanna

Z e-ncyklopedia

Szczypińska Hanna (1929-2007)

Hanna Szczypińska

Urodziła się w 1929 roku w Warszawie. Studia wyższe w ASP w Warszawie ukończyła w 1954 roku, trzy lata później uzyskała doktorat. Uprawiała malarstwo, grafikę warsztatową, architekturę wnętrz. Poza malarstwem i grafiką artystka zajmowała się także publicystyką, między innymi na łamach „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. Twierdziła, że zamiłowanie do kultury narodowej i sztuki polskiej zawdzięcza ojcu, który był miłośnikiem polskich zabytków i kolekcjonerem starodruków. Przeszło pięćdziesiąt lat współpracowała z architektami z Polski i zagranicy tworząc wystroje wnętrz sakralnych. Mieszkała w Otrębusach pod Warszawą.

Realizacje

 • Kościół św. Teresy, Radom, 1960 – 1965
 • Kościół św. Wawrzyńca – Głowaczów (witraże w betonie), 1962 – 1966
 • Kościół św. Wawrzyńca, Świerże, 1968
 • Kościół Serca Jezusa, Biadoliny – Tarmów (witraże), 1968
 • Kościół parafialny Dwikozy – Sandomierz, 1977
 • Kościół parafialny Daromin (freski, witraże), 1978
 • Kościół parafialny Cecylówka k. Pionek (całość wnętrza), 1976
 • Kościół parafialny Dzieciątka Jezus, Radom (całość wnętrza), 1976
 • Katedra Olsztyńska (witraże, usprawnienie liturgiczne, wnętrza), 1976 – 1979
 • Kościół parafialny Starosielce – Białystok, 1978
 • Kościół akademicki KUL (wnętrze, witraże), 1978
 • Kościół parafialny Katowice – Podlesie, 1979
 • Kościół parafialny Sulejówek (witraże w betonie, malarstwo na cegle), 1980 – 1983
 • Kościół Księży Orionistów, Kalisz - Kościół pw. św. Józefa, Włocławek
 • Kościoły na Białorusi: Kobryń, Ossowa; Ukrainie: Charków

W 1979 roku zaprojektowała witraże do kościoła w Podlesiu Śląskim. Witraże te zostały wykonane przez Firmę Karola Paczki w Krakowie. Firma została założona w 1932 roku przez Karola Paczkę (+1997), do którego nieco później dołączył brat Mieczysław (+1983). W okresie powojennym do początku lat 50. prowadzona była wspólnie pod szyldem “Bracia Paczek”, później ze względu na warunki w czasach stalinowskich oddzielnie jako dwie firmy. Starych mistrzów z biegiem czasu zastąpili następcy: w 1973 roku pracę w firmie podjął Andrzej Cwilewicz, zięć Mieczysława, a w 1983 roku Krzysztof Paczka, syn Karola, którzy prowadzą firmę obecnie.

Zmarła 27 stycznia 2007.

Bibliografia

L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 295-297. patrz: [1]