Student Władysław

Z e-ncyklopedia

Student Władysław (1931-2007), proboszcz w Piekarach Śląskich

Student Wladyslaw.jpg

Urodził się 10 czerwca 1931 w Niedobczycach w rodzinie górniczej Adolfa i Gertrudy z d. Klon. Miał siedmioro rodzeństwa. W latach 1945-1950 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. Naukę kontynuował w Liceum Administracyjno-Gospodarczym w Rybniku, gdzie zdał egzamin dojrzałości 30 maja 1951. Po maturze odbył dwuletnią służbę wojskową w Jarosławiu (1951-1953). Potem pracował przez osiem miesięcy w Fabryce Maszyn w Rybniku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1954-1959. 21 czerwca 1959 przyjął w Katowicach z rąk bpa H. Bednorza święcenia kapłańskie.

Pracę duszpasterską rozpoczął na zastępstwach wakacyjnych w rodzinnej parafii Niedobczyce oraz w Biertułtowach, następnie był wikariuszem parafialnym w Kochłowicach (1959-1963), Chwałowicach (1963-1967) i Książenicach (1967-1973). 24 maja 1973 został mianowany proboszczem parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Przez 25 lat duszpasterzował w Sanktuarium MB Piekarskiej, gorliwie realizując zadanie, wyznaczone mu przez bpa w dekrecie proboszczowskim, by Piekary nadal zachowały rolę przodującą w diecezji i stały się natchnieniem zarówno dla kapłanów jak i wiernych pod opieką NMP. W okresie jego duszpasterzowania przypadły następujące ważne wydarzenia w parafii: nadanie tytułu Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (1983), przekazanie Świecy Paschalnej i Stuły Jana Pawła II (1979), ekshumacja doczesnych szczątków ks. Alozjego Ficka (1982), peregrynacja Obrazu MB Piekarskiej na spotkanie z Janem Pawłem II w Katowicach (1983), kradzież koron (1984), otwarcie Domu Pielgrzyma (1996). Przeprowadził remont Rajskiego Placu, umieścił nowe zegary na wieżach kościoła, rozbudował organy, przygotował nowe ławki w nawie głównej, umieścił nowe oświetlenie Cudownego Obrazu. Zainicjował i prowadził miesięcznik Z Piekarskich Wież (pierwszy numer: 25 grudzień 1994). Rozpoczął organizowanie koncertów muzycznych na Wzgórzu Kalwaryjskim pt. Kalwaryjskie Śpiewanie.

Jednocześnie ks. Władysław Student pełnił różne funkcje na płaszczyźnie dekanalnej i diecezjalnej. W latach 1974-1987 był dziekanem dekanatu piekarskiego. Jako proboszcz głównego sanktuarium diecezjalnego został ustanowiony 22 maja 1975 przewodniczącym Zespołu Kustoszy Sanktuariów Maryjnych w Diecezji Katowickiej. W latach 1986-1991 był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej. W 1977 roku został ustanowiony kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Katowickiej, zaś 19 lipca 1986 otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości. Z dniem 1 sierpnia 1998 został przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał w rodzinnych Niedobczycach. Zajmował się amatorsko malowaniem obrazów. W 2001 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Piekary. Zmarł 16 grudnia 2007 w Niedobczycach. Pochowany został 20 grudnia 2007 w Piekarach Śląskich.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Władysława Studenta; Schematyzm 1965-2007; WD 1959, s. 169; 1986, s. 23; GN 1959, nr 26, s. 206; W. Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w latach 1925-2000, Katowice 2005, s. 234-244; J. Kubik, Dla Maryi i z Maryją, wspomnienie śp. ks. Władysław Studenta, "Z Piekarskich Wież" 2008, nr 1; 2000, nr 4, s. 5; J. Kubik, Na służbie u Maryi Piekarskiej, Wspomnienie śp. ks. Władysława Studenta, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2009", Katowice 2008, s. 33-41; Student Władysław (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 25-26.