Stuchly Jakub

Z e-ncyklopedia

Stuchly (Stuchły) Jakub (1822-1890)

Groszowiceop1.jpg

Urodził się w Bolesławiu 15 lipca 1822. Rodzicami jego byli Jakub Stuchly i Marina Gaida. Urodził się jako dziewiąte i zarazem ostatnie dziecko w rodzinie. Jego starszy brat Józef został także kapłanem. Jakub święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1848. W latach 1868-1888 był proboszczem parafii w Groszowicach k. Opola. Za jego kadencji w Groszowicach wybudowano kościół pw. św. Katarzyny (1880-1883). Przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na budowę kościoła w rodzinnym Bolesławiu, podczas swoich odwiedzin 15 października 1871.

Zmarł 6 maja 1890 w Groszowicach i tam też jest pochowany w pobliżu kościoła. Przed śmiercią ks. Jakub Stuchly swoje oszczędności przekazał na fundację szpitala w Groszowicach.

Bibliografia

Materiały własne autora.