Strzelecki Zygfryd

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strzelecki Zygfryd (1915-1973), proboszcz w Głożynach

Urodził się 15 grudnia 1915 w Tychach w rodzinie Teofila i Tekli z d. Milik. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Tychach. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum Staroklasycznym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu 1935 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ukończył studia w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

W okresie okupacji hitlerowskiej jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i MB Różańcowej w Chropaczowie. W lutym 1941 roku został powołany do wojska niemieckiego i przebywał na froncie, aż do zakończenia wojny. Po powrocie do diecezji katowickiej pełnił obowiązki wikariusza w parafiach: Ducha Świętego w Czarnym Lesie, Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli i NSPJ w Mysłowicach, gdzie był ponadto kapelanem Szpitala Miejskiego nr 2.

W grudniu 1953 roku otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. Kilka miesięcy później zdał egzamin proboszczowski. Napisał pracę nt. Parafia Godula. We wrześniu 1955 roku został wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Radlinie. Otrzymał równocześnie polecenie prowadzenia osobnego duszpasterstwa w Głożynach. Po utworzeniu w Głożynach w 1957 roku kuracji Niepokalanego Serca Maryi, bp Adamski zamianował go tam kuratusem z prawem używania tytułu proboszcza. W latach 1957-1959 ks. Strzelecki wybudował nowe probostwo, a w 1966 roku dobudował na istniejących fundamentach część frontalną kościoła. Zmarł 10 lipcu 1973 w Głożynach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Zygfryda Strzeleckiego; Represje wobec duchowieństwa, s. 241; Wojskowa służba, s. 131.