Strużyna Augustyn

Z e-ncyklopedia

Strużyna (Struzina) Augustyn CP (1845-1900), misjonarz

Urodził się 24 sierpnia 1845 w Michałkowicach k. Siemianowic Śląskich. Wstąpił do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (pasjonistów) odbywając kanoniczny nowicjat w Rzymie obok Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk kard. Patriziego w 1868 roku. Ponieważ pasjoniści prowadzili w tym czasie ożywioną działalność misyjną na terenie Bułgarii i Rumunii, natychmiast po święceniach wyjechał do Bukaresztu, a następnie do Craiovej w południowo-zachodniej Rumunii. Po śmierci o. Felicjana Narnhardt, objął po nim parafię w dzielnicy Baretia w Bukareszcie. Jako proboszcz prowadził gorliwie duszpasterstwo. Otrzymał tytuł kanonika honorowego. Zmarł 7 czerwca (lub maja) 1900 i został pochowany w Bukareszcie.

Bibliografia

Anuarul Bucurescilor pe amul 1892/1893, s. 300; 1893/1894, s. 339; J. Mandziuk, Śląscy misjonarze na misjach zagranicznych w czasach nowożytnych, [w:] „Saeculum Christianum” 2008, t. 15, nr 2, s. 31; A. Koźlik, Kościół Św. Krzyża w Siemianowicach Śl. (1884–1934), brw, s. 17; A. Stabik, Wspomnienia z podróży do Włoch Górnych i Dólnych, Wrocław 1867, s. 167.