Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

Z e-ncyklopedia

Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach zostało zarejestrowane 23 kwietnia 2003 roku. W skład pierwszego zarządu weszli: Dorota Domańska, Dariusz Domański i Grzegorz Słomian, a Prezesem Stowarzyszenia została Dorota Domańska. 2 czerwca 2003 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych rozpoczęło swoją działalność w postaci Hospicjum Domowego. Funkcjonowanie opierało się na przyjmowaniu zgłoszeń chorych potrzebujących pomocy oraz zgłoszeń wolontariuszy. Chorzy otrzymywali pomoc w domu dzięki wykwalifikowanym pielęgniarkom i lekarzom oraz wolontariuszom medycznym. Z czasem Stowarzyszenie dołączyło do ogólnopolskiego programu hospicyjnego „Pola Nadziei”, zostało przyjęte do Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego, włączyło się w kampanię „Hospicjum to też życie” oraz zyskało miano organizacji pożytku publicznego. Od początku celem Hospicjum im. Jana Pawła II była opieka nad chorymi w ramach hospicjum domowego oraz stacjonarnego. Dlatego w roku 2008 została podjęta uchwała o przyjęciu wniosku i przeznaczeniu środków finansowych z budżetu miasta na budowę hospicjum stacjonarnego przy ulicy Promiennej. Uroczyste rozpoczęcie budowy odbyło się 16 października 2009 roku, a rok później budowa dobiegła końca. Otwarcie hospicjum nastąpiło 16 października 2010 roku, a pierwszych pacjentów przyjęto w styczniu 2011 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach zajmuje się osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Chorzy mogą korzystać z usług hospicjum domowego na terenie Żor, Czerwionki, Suszca, Jastrzębia, Pawłowic, Orzesza i innych okolicznych miast. Na hospicjum składa się również hospicjum stacjonarne z Oddziałem Opieki Paliatywnej, który dysponuje 15 miejscami. Na Oddziale chorzy są pod stałą opieką pielęgniarek, lekarzy, wolontariuszy, psychologa oraz, jeśli istnieje potrzeba, kapelana. Hospicjum zajmuje się również opieką nad rodzinami w żałobie i osieroconymi dziećmi. Wolontariat istnieje od początku Stowarzyszenia. Cyklicznie organizowane są imprezy charytatywne, dzięki którym zbierane są fundusze na działalność Hospicjum. Za zbiórki, kwesty oraz imprezy charytatywne odpowiedzialni są wolontariusze akcyjni. Wolontariusze medyczni zajmują się pracą bezpośrednio przy chorych na oddziale lub w ich domach. Hospicjum im. Jana Pawła II zajmuje się również wypożyczaniem sprzętu medycznego – łóżek, materaców przeciwodleżynowych.

Kontakt: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach, ul. Promienna 4, 44-240 Żory. Tel. kontaktowy +48 660 745 844,

  • e-mail: wolontariat@hospicjumzory.pl

Bibliografia

www:hospicjumzory.pl