Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie

Z e-ncyklopedia

Istnieje od 1996 roku. Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom będącym w terminalnej (końcowej) fazie choroby nowotworowej. Opieka jest sprawowana na trzy sposoby: w domu chorego, stacjonarnym hospicjum oraz w poradni opieki paliatywnej. Obecnie chorymi zajmuje się profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeuty, psychologa, kapelana hospicjum, wolontariuszy medycznych i niemedycznych.

W początkowej fazie rozwoju hospicjum opierało się głównie na wolontariacie. W 1996 roku powstało stowarzyszenie. Jego celem było niesienie pomocy medycznej i duchowej osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, skupienie ludzi wokół tej inicjatywy oraz upowszechnianie opieki hospicyjnej i szerzenie idei wolontariatu. W składzie komitetu założycielskiego weszli: Urszula Sikocińska, Wanda Ucka, Barbara Kopczyńska, Barbara Borowiec, Elżbieta Skowrońska, Zofia Niepokój,  Grzegorz Olszewski, Tiatlik Jadwiga, ks. Marek Wójcicki, Krystyna Nowak, Joanna Kwiatkowska, Leszek Hanerlik, Dorota Wyciślik,  Halina Grabowska, Dorota Rosiek,  Maria Bula, Justyna Choroba i Aleksandra Rajman.

W 1997 roku stowarzyszenie powołało do życia NZOZ „Poradnię konsultacji leczenia paliatywnego”. W tym roku stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę z prywatnego mieszkania przy ul. Powstańców w Chorzowie na lokal w domu parafialnym przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Siedziba stowarzyszenia również wcześniej zmieniała się już kilkakrotnie. W 2004 wydzierżawiono od miasta Chorzów budynek przy ul. Szpitalnej 24 z przeznaczeniem na hospicjum stacjonarne. Wynajęty, ponad stuletni budynek wymagał remontu. Kwesty odbywające się w chorzowskich parafiach (listopad 2004) wspierały budowę hospicjum stacjonarnego. Później prowadzono również zbiórki na działalność statutową hospicjum. Ostatnią fazę remontu wsparło miasto. W odnowionym budynku znajduje się: na parterze Odział Opieki Paliatywnej (otwarty 16 czerwca 2005), na pierwszym piętrze Siedziba Stowarzyszenia i Zespołu Opieki Domowej, na poddaszu centrum Wolontariatu.

W 2012 roku rozbudowano hospicjum o Centrum Afirmacji Życia. Jest to miejsce, którego celem jest działalność społeczna i kulturalna na rzecz propagowania życia poprzez różne wydarzenia kulturalne i naukowe. W tej części hospicjum znalazła swoje miejsce kaplica. Jej poświęcenia 17 października 2013 roku dokonał abp Wiktor Skworc.

Każdego roku w listopadzie odbywa się msza św. za zmarłych podopiecznych chorzowskiego hospicjum.

Bibliografia

[1] (dostęp: 13.05.2015).