Stowarzyszenie „Serdeczni” w Tarnowskich Górach

Z e-ncyklopedia

Stowarzyszenie „Serdeczni” jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski. Jego siedziba mieści się w Tarnowskich Górach przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Stowarzyszenie powstało 18 lipca 1998. Wcześniej, ustawą z 7 kwietnia 1989 została mu nadana osobowość prawna. Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskało 29 października 2004.

Stowarzyszenie prowadzi bogatą działalność w zakresie fizjoterapii i opieki medycznej. Posiada gabinety do fizykoterapii oraz kinezyterapii, które są wyposażone w specjalistyczny sprzęt, taki jak pulsatronik, viofor, termożele, bioptron i wiele innych. Prace znajdują tam rehabilitanci i fizykoterapeuci. Odbywają się tam też praktyki zawodowe np. masażystów.

„Serdeczni” ratują dzieci chore na dystrofię mięśniową dzięki działającemu od 2004 roku Ogólnopolskiemu Centrum Dystrofii. Centrum to ma swoje oddziały w takich miastach jak: Wrocław, Kraków czy Sosnowiec. Rodzice chorych dzieci mogą tam także wymieniać się wzajemnie doświadczeniami związanymi z chorobą, dzięki czemu uzyskują wsparcie oraz mają świadomość tego, że nie są sami. Przy Stowarzyszeniu „Serdeczni” od 2008 roku działa również Świetlica Środowiskowa. Integruje ona chorych podopiecznych ze zdrowymi rówieśnikami. Jej celem jest rozwój uczestników zajęć, kształtowanie wartości oraz ich postaw moralnych a także pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Ważnym rezultatem zajęć w świetlicy jest wzrost wrażliwości oraz akceptacji i tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Działalność świetlicy ma także doprowadzić do rozwinięcia w podopiecznych świadomości własnej wartości oraz godności, a także ukształtować człowieka podejmującego dojrzałe decyzje, unikającego nałogów i potrafiącego być pełnoprawnym i w pełni świadomym członkiem społeczeństwa. Ciekawym miejscem jest działający przy stowarzyszeniu Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi po 18 roku życia. Schronienie znalazło tam 15 osób. Gmina Tarnowskie Góry współfinansuje półkolonie organizowane w okresie letnim dla podopiecznych stowarzyszenia. Udziela także wsparcia finansowego, które pozwala dzieciom i młodzieży na korzystanie z parku wodnego znajdującego się w Tarnowskich Górach, a także umożliwia organizacje spartakiady sportowej letniej i zimowej. Dzięki temu stowarzyszenie może dbać o dobrą kondycję podopiecznych. Poza tym towarzystwo udziela konkretnej pomocy przy organizacji turnusów rehabilitacyjnych. Dzieci i młodzież mają także bogaty dostęp do różnego typu imprez okolicznościowych, takich jak zabawy karnawałowe, pożegnanie lata, zabawy andrzejkowe, walentynki. Stowarzyszenie organizuje ponadto dni otwarte.

Stowarzyszenie w maju 2013 roku obchodziło swoje 15-lecie. W trakcie uroczystości uhonorowano wielu działaczy społecznych, którzy poświęcają swój czas, aby wspomóc dzieci i młodzież. Wykonują ogrom pracy, aby stowarzyszenie mogło działać. Istnieje ono dzięki ludziom dobrej woli, którzy angażują się w pomoc organizacji. Dzięki temu może ono się ciągle rozwijać i rozszerzać swoją działalność. A wszystko to dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Bibliografia

[1] (dostęp: 18.05.2015).