Stec Józef

Z e-ncyklopedia

Stec Józef (1912-1979), proboszcz w Zabrzegu

StecJozef.jpg

Urodził się 9 marca 1912 w Ustroniu w rodzinie chałupnika Michała i Zuzanny z d. Kubok. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Ustroniu. Następnie uczył się w polskim gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, gdzie w 1931 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu. Po objęciu przez bpa S. Adamskiego jurysdykcji kościelnej nad przyłączonym do Polski Zaolziem, w listopadzie 1938 roku został skierowany do Trzyńca, gdzie zlecono mu najpierw posługę wikariusza, a następnie katechety w szkole wydziałowej żeńskiej. 10 października 1939 otrzymał dekret, kierujący go jako substytuta do parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. Trzy lata później został tam mianowany administratorem. W grudniu 1946 roku zdał egzamin proboszczowski. W latach 1952-1954 był substytutem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu. We wrześniu 1954 roku został mianowany administratorem, a trzy lata później proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzegu. W 1978 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Ustroniu. Zmarł 13 stycznia 1979 w Ustroniu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Steca; Schematyzm 1947-1981; Myszor, Historia diecezji, s. 252, 591; A. Grajewski, Wygnanie, s. 107, 162; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 206 i nn; J. Wrzoł, W. Tyc, Cmentarz w Zabrzegu, Czechowice-Dziedzice, 1995, s. 187-188.