Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach

Z e-ncyklopedia

14 października 1993, w dzień wspomnienia św. Kaliksta, zostało utworzone Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I. Inicjatorami jego powstania byli ks. prałat Engelbert Ramola, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, lekarka Urszula Pawlik oraz radny Jerzy Labus. 18 kwietnia 2001 powstały Poradnia Leczenia Paliatywnego i Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej. 15 lutego 2002 nastąpiła zmiana adresu siedziby stowarzyszenia. Z parafii św. Jana Chrzciciela przeniosło się ono do parafii św. Benedykta opata. 15 kwietnia 2002 odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby tyskiego hospicjum. Mszy św. przewodniczył bp Gerard Bernacki. W 2008 roku statystycznie pod opieką personelu hospicjum znajdowało się średnio 40 osób. Podjęto też budowę nowej siedziby hospicjum. Dom powstaje jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Swoje miejsce na oddziale znajdzie tu ok. 32 pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej po zakończeniu leczenia onkologicznego. W Tychach organizowane są różne akcje, które mają na celu wsparcie budowy domu oraz osób chorych i cierpiących. Są to między innymi:

  • Festiwal Tyskiej Nadziei, którego ideą jest na zasadzie konkursu stworzenie piosenki hospicyjnej. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie (muzyka i tekst) oraz wykonanie piosenki w języku polskim o tematyce związanej z szeroko pojętą działalnością hospicyjną (nadzieja umiera ostatnia, hospicjum to też życie, wolontariat w hospicjum, choroba nowotworowa, jakość życia chorego, żonkile itp.).
  • Szkolny Żonkil, którego celem jest stworzenie u tyskiej młodzieży szkolnej (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) okazji do wymiany doświadczeń, inspiracji do podjęcia podobnych działań, poglądów, wiedzy i refleksji na tematy wolontariatu na rzecz Hospicjum w Tychach. Głównym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na wartość zdrowia, życia i śmierci poprzez wolontariackie działania na rzecz hospicjum. Zamierzeniem akcji jest podnoszenie świadomości i wiedzy wśród młodzieży na temat istnienia w Tychach placówki hospicjum, łamanie stereotypów związanych z postrzeganiem śmierci oraz zwrócenie uwagi na postawę akceptacji nieuchronności śmierci.
  • Kwesta Listopadowa - od czasów założenia stowarzyszenia co roku 1 listopada - a czasami także 30 i 2 - organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy. Kwesta odbywa się przy bramach tyskich cmentarzy. Każdego roku zgłasza się około 300 wolontariuszy, którzy w tych dniach chcą zbierać pieniądze. Wyposażeni są oni w identyfikatory oraz zaplombowane skarbony hospicyjne. W większości są to uczniowie tyskich szkół; kwestują również wolontariusze hospicyjni, ich rodziny i wszelkie osoby, które w taki sposób chcą wspierać hospicjum. Siedziba kwesty mieści się w Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach.
  • Pro Memoria - ta uroczystość odbywa się zawsze w listopadzie i jest organizowana ku pamięci osób zmarłych, które przebywały pod opieką hospicjum. Każdego roku ma ona inny charakter: występy chórów, koncerty organowe, monodram teatralny, kanony z Taize, montaż słowno-muzyczny. Spotkania odbywają się w kościołach tyskich parafii. Podczas uroczystości wystawiona jest Księga Pamięci, w której widnieją imiona i nazwiska wszystkich pacjentów, którzy przebywali pod opieką hospicjum.

Dzięki pomocy wolontariuszy, sponsorów i ludzi dobrego serca trwają już ostatnie prace na budowie nowego domu hospicyjnego.

Bibliografia

Materiały własne autora.