Sosna Krzysztof

Z e-ncyklopedia

Sosna Krzysztof (1962-)

Sosna Krzysztof.jpg

Urodził się 11 kwietnia 1962 w Pszczynie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (1981). Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach i w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia.

W 2000 roku obronił doktorat z teologii w zakresie katechetyki na UKSW w Warszawie. W latach 1994-2001 był wizytatorem nauki religii w archidiecezji katowickiej, a od 2001 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi zajęcie z katechetyki i dydaktyki. W latach 2001-2005 był prodziekanem ds. studentów. Ponadto był kierownikiem studiów podyplomowych oligofrenopedagogiki dla nauczycieli religii (2004-2007); jest kierownikiem studiów podyplomowych teologiczno-katechetycznych i studiów podyplomowych zarządzania parafią.

Zainteresowania są skoncentrowane na katechezie specjalnej, w swoich publikacjach podejmuje zagadnienia dotyczące katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, szczególnie zaś problematyką przygotowania do sakrament ów dzieci z niepełnosprawnością, intelektualną. Jest organizatorem cyklicznych konferencji dla nauczycieli szkół specjalnych, które odbywają się w Brennej.

Członek Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

13 czerwca 2018 dekretem abpa W. Skworca został rektorem kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa na terenie parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach i wizytatorem katechizacji w archidiecezji katowickiej.

Bibliografia

Opracowanie własne; [1].